AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

 • Plakat promujący akcję

Sadzonki w zamian za elektroodpady - zbiórka

Jesienne porządki? Dlaczego nie! Jest ku temu okazja i warto to zrobić dla środowiska. W sobotę, 8 października w godz. 9.00-14.00, na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Mszczonowie (Plac Piłsudskiego 1) będzie można w prawidłowy sposób pozbyć się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii. AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.  oraz Gmina Mszczonów zapraszają mieszkańców Mszczonowa i okolic do udziału w akcji pod hasłem „Zmieniajmy ogrody i sady w zamian za elektroodpady”.

 • Znak drogowy z wykrzyknikiem informujący o utrudnieniach

Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie

W dniu dzisiejszym (29.09.2022) rozpoczęło się jedno z trzech zadań Rozbudowy infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie. Na czas przebudowy droga została zamknięta. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania. 

 • Plakat promujący wydarzenie

Noc Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zaprasza wszystkich – czytających i nieczytających – w swoje skromne progi! VIII wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbędzie się w sobotę 1 października 2022 r. pod hasłem „To się musi powieść”. Skierujmy wspólnie światło na bibliotekę, pokazując wspierającą moc literatury i siłę naszej lokalnej społeczności. Start o godzinie 17:00.

 • Grafika promująca konsultacje

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

 • Herb Mszczonowa

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się pogłoskami jakoby teren zajmowany obecnie przez Klub Sportowy „Mszczonowianka” miał zostać przeznaczony na cele pozasportowe, oświadczam, że nie jest to prawdą.

 • Herb Mszczonowa

Nadanie numeru PESEL dla osób przekraczających granicę po 24.02.2022r.

Od dnia 26.09.2022r. uruchomione zostaną zapisy na październik na nadanie numerów PESEL dla osób przekraczających granicę po 24.02.2022r. w związku z konfliktem na Ukrainie. 

 • Zdjęcie: osoby zgromadzone podczas spotkania autorskiego

Kryminalny wrzesień z Maxem Czornyjem

W ramach naszej corocznej akcji #kryminalnywrzesień biblioteka zorganizowała spotkanie z kolejną ciekawą personą świata kryminałów i thrillerów – Maxem Czornyjem. Rozmowę poprowadziła Katarzyna Wieczorkowska.

 • Zdjęcie: Dyrektor Ośrodka Kultury odbierająca nagrodę

Studenci powrócili na zajęcia

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/23 Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się 16 września w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, zostało połączone z dwoma innymi, znaczącymi wydarzeniami. Pierwszym z nich było wręczenie dyrektor MOK-u Grażynie Pływaczewskiej odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,

 • Zdjęcie: Osoby przecinające wstęgę otwarcie wyremontowanej strażnicy

Uroczystości 60-lecia OSP Zbiroża

Uroczystości z okazji 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży, które odbyły się 17 września, zostały zorganizowane z niezwykłym rozmachem. W ich trakcie otwarto nowo pobudowaną strażnicę, a także nadano jednostce sztandar. Głównym punktem obchodów była Msza Święta, którą koncelebrowali proboszcz Parafii Lutkówka ks. prałat Zbigniew Chmielewski oraz kapelan OSP ks. kan. Sławomir Tulin.

 • Plakat promujący wydarzenie

Pierwsze Mszczonowskie Spotkanie Akordeonowe - przeniesione do MOK-u

W najbliższą sobotę 17 września w Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbędzie się Pierwsze Mszczonowskie Spotkanie Akordeonowe. Recitale akordeonistów rozpoczną się o godzinie 12:00 i potrwają do 17:00, w trakcie trwania recitali będą prowadzone warsztaty dla akordeonistów. Na godzinę 18:00 zaplanowany jest występ Pawła A. Nowaka - wybitnego akordeonisty i kompozytora. 

 

 • Plakat informujacy o Święcie Szarlotki

Święto Szarlotki

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego  18 września 2022 zaprasza do Żabiej Woli na XIV Święto  Szarlotki.

 • Zdjęcie: uczniowie stojący przed przejściem dla pieszych podczas spotkania z Policjantem

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – tegoroczna edycja policyjnej akcji

Tradycyjnie na początku roku szkolnego dzielnicowy Mszczonowa - Sławomir Zieliński przeprowadził cykl spotkań z uczniami klas I-III miejscowej Szkoły Podstawowej. Lekcje w terenie odbywały się w ramach policyjnej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Specjalne zajęcia z udziałem tłumacza zorganizowano  też dla  dzieci z Ukrainy, jakie  uczą się w oddziałach przygotowawczych SP.  Uczniowie  poznawali zasady korzystania z przejść dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Plakat informujący o konsultacjach

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 5 października 2022 r. godz. 17.30-19.30 w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, ul. Warszawska 33.

 • Zdjęcie: Osoby otwierające wyremontowaną strażnicę

Tak świętowano z okazji 60 lecia OSP Grabce Towarzystwo

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo w sobotę 9 września obchodziła swe  potrójne, a nawet poczwórne  święto. Podczas zorganizowanych tego dnia uroczystości 60lecia jednostki otrzymała ona swój sztandar. Jego poświęcenia dokonał kapelan  OSP ks. kanonik Sławomir Tulin.

 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w Narodowym Czytaniu

Romantyczne spotkanie w parku

Romantycznie rozpoczął się wrzesień w przykościelnym parku miejskim. Już pierwszego dnia tego miesiąca Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zaprosiła mieszkańców na literacko-muzyczne spotkanie. Okazja do niego była nie byle jaka. W czwartek, 1 września, strażniczki książek zorganizowały lokalną odsłonę Narodowego Czytania.

 • Zdjęcie: przedstawiciele władz samorządowych podczas składania kwiatów i zniczy przy grobie Księdza

Nie zapominamy o MSZCZONOWSKIM WRZEŚNIU`39

Gminne Centrum Informacji  wspólnie z Mszczonowskim Stowarzyszeniem  Historycznym w niedzielę 11 września zorganizowało uroczystości z okazji 83. rocznicy zwycięskiej Bitwy Mszczonowskiej`39, w której żołnierze 31 pułku Strzelców Kaniowskich pokonali oddziały XVI Korpusu Pancernego Wehrmachtu.

 • Grafika promująca nabór pracownika

Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Gminnej

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej. 

 • Logo konkursu

,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Już od 12 lat na Platformie Interaktywnej agronews.com.pl przeprowadzany jest internetowy konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne. Spośród 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu centralnego, wybranych przez wojewódzkie komisje konkursowe, widzowie wybiorą JEDNO – najbezpieczniejsze ich zdaniem gospodarstwo rolne.

 • Grafika: koncepcja zagospodarowania PSZOK

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Gmina Mszczonów podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0029/19 z dnia 19.10.2020 r. Na mocy niniejszego Aneksu zmieniony został zakres rzeczowy  i finansowy przedsięwzięcia.

 • Zdjęcie: Burmistrz Mszczonowa

Corning – kolejnym asem w talii mszczonowskich inwestycji

Corning Optical Communications otworzył w Mszczonowie  nowoczesny zakład produkcyjny światłowodów. Wydarzenie, w którym uczestniczył burmistrz Józef Grzegorz Kurek miało miejsce 8 września. Mszczonowski obiekt firmy CORNING to jeden z największych zakładów produkcji optycznej w Unii Europejskiej. 

 • Zdjęcie: Burmistrz Mszczonowa stojący na scenie i odbierający tytuł

Józef Grzegorz Kurek Honorowym Obywatelem Gminy Żabia Wola

W Żabiej Woli zapamiętali dobrego gospodarza. Pod koniec sierpnia w Gminie Żabia Wola odbyły się Gminne Dożynki połączone z jubileuszem 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Jednym z ważnych punktów tej podniosłej uroczystości było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Żabia Wola - Józefowi Grzegorzowi Kurkowi.

 • Plakat promujący wydarzenie

Biała sobota

W dniu 17 września 2022 r. w godz. 1000 – 1400 w budynku przychodni Centrum ATTIS Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 odbędzie się biała sobota - dzień otwarty dla pacjentów. W projekcie przewidziane są bezpłatne badania diagnostyczne, edukacja zdrowotna dot. profilaktyki nowotworów złośliwych oraz inne przedsięwzięcia służące promocji zdrowia.  Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są pod tel. 668 489 677.

 • Zdjęcie: Burmistrz Mszczonowa z Sołtysem dożynek podczas uroczystego korowodu

W Osuchowie podziękowano za „dar chleba”…

Dożynki Gminy Mszczonów od wielu już  lat obchodzone są  w Osuchowie,  który  z racji swego położenia  stał się  rolniczym centrum Ziemi Mszczonowskiej. Uroczystości  rozpoczynają  się  zawsze Mszą  Świętą w osuchowskiej świątyni.

 • Grafika ozdobna

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 września 2022 r. do dnia 8 października 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów.

 • Logo runmageddonu

Runmageddon 10 i 11 września 2022 w SUNTAGO

Runmageddon 10 i 11 września 2022 zawita do Suntago. Szczegóły pod poniższym linkiem

https://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-warszawa-suntago-10-09-2022?fbclid=IwAR17W3D8bRTRccSDXJ_jbQULjHC9xPsh0OPatY2XKtP2DngitSaJyZppnAg

 

 • Plakat na obchody

„Z pieśnią przez wojenny wrzesień”

Wojenny wrzesień na Ziemi Mszczonowskiej zapisał karty wypełnione cierpieniem, ale też i chwałą. Kolejny raz rocznicę Bitwy Mszczonowskiej uczcimy wydarzeniem plenerowym „Z pieśnią przez wojenny wrzesień”. Wojsko to przecież nie tylko służba z bronią w ręku, ale również wiele patriotycznych utworów, które opowiadają o tamtych czasach.

 • tablica informująca o dofinansowaniu

Dofinansowanie z Ministerswa Obrony Narodowej na budowę pomnika

W dniu 9 września 2022 Gmina Mszczonów podpisała umowę na dofinansowanie budowy upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego poświęconego pamięci bohaterów Powstania Styczniowego z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Dofinansowanie jest ze środków Budżetu Państwa  z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających.