POLSKI ŁAD

  • Logo Polskiego Ładu

Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach

Okres realizacji: 2022-2023

Całkowita wartość inwestycji: 8 191 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 995 000,00 zł

Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych

Okres realizacji:

Całkowita wartość inwestycji:  

Kwota dofinansowania: 17 796 884,08 zł

baner toplayer
Grafika informująca o zmianie godzin przyjmowania