POLOWANIA NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW

Wykaz obwodów łowieckich

Koło łowieckie „LIS” obwód nr 473

Osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wyrządzonych przez zwierzynę na terenie obwodu jest Pan Michał Penczonek, a zgłoszenia można dokonać pod adresem: 96-323 Bronisławka, ul. Leśna 3 tel. 502 647 684

Koło Łowieckie „DZIK” obwód nr 474

Osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wyrządzonych przez dziką zwierzynę na terenie obwodu jest Pan Roman Broniarski, a zgłoszenia można dokonać pod adresem: 96-300  Żyrardów, ul. 1-go Maja 74 tel. 608 292 215

Koło Łowieckie „Rogacz” obwód nr 459

Osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenie obwodu jest Pan Jerzy Skorykow, a zgłoszenia można dokonać pod adresem: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Warszawska 17 tel. 723 106 006

Koło łowieckie „Cyranka” obwód nr 493

Osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenie obwodu jest Pan Jacek Komorowski, a zgłoszenia można dokonać pod adresem: ul. Przylesie 2, 05-640 Mogielnica tel. 509 465 205

Koło łowieckie „Jenot” obwód nr 481

Osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenie obwodu są:

  • Pan Piotr Słojewski tel. 508 123 474
  • Pan Grzegorz Czarnecki tel. 730 132 774
  • Pan Krzysztof Czarnecki tel. 606 637 982