FEMA 2021-2027

Poprawa bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem

 Dofinansowanie w ramach: Priorytetu II Funduszy Europejskich na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami. 

Wartość dofinansowania: 1 795 833,75 zł

Całkowita wartość zadania: 2 112 745,60 zł