INNE PROJEKTY

Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mszczonowie na ul. Wschodniej na drodze nr 470824W

Wartość całego projektu: 106 267,96 zł
Kwota dofinansowania: 57 037,30 zł
Okres realizacji: 3.09-30.09.2021 r.

Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie

Dofinansowanie w ramach:  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 738.974,61 zł

Całkowita wartość projektu: 1.126.962,84 zł

Okres realizacji: 2020

Nazwa projektu: Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie

Dofinansowanie w ramach: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 413.344,39 zł

Całkowita wartość projektu: 1.026.015,14 zł

Okres realizacji: 2020

Nazwa projektu: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów

Dofinansowanie w ramach:  Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

Wartość dofinansowania: 50.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 108.426,96 zł

Okres realizacji: 2019
baner toplayer
Grafika informująca o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Miejskim