PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Nazwa projektu: Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych

Wartość projektu: 161.064,17 zł

Okres realizacji: 2013 - 2014

Poniesione wydatki dotyczą promocji terenów inwestycyjnych w prasie, radio i telewizji. 

Nazwa projektu: Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych”

Wartość projektu: 69.495,00 zł

Okres realizacji: 2014-2015

Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów.