POLOWANIA ZBIORCZE

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082). podaje się do publicznej wiadomości informację: o planach polowań zbiorowych koła łowieckiego ,,JENOT” w Grójcu w sezonie 2023/2024, które stanowią załącznik do obwieszczenia.

  • Herb Mszczonowa

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego ,,LIS” na sezon 2023/2024.

  • Herb Mszczonowa

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082).) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła łowieckiego ,,DZIK” w Żyrardowie  na sezon 2023/2024.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Obwieszczenie Planu polowań zbiorczych Koła Łowieckiego „Cyranka” w Grójcu w sezonie 2023/2024

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082) Burmistrz Mszczonowa podaje się do publicznej wiadomości informację o planach polowań zbiorowych koła łowieckiego ,,Cyranka” w Grójcu w sezonie 2023/2024, które stanowią załącznik do obwieszczenia.

Obwieszczenie o polowaniu zbiorczym w dniu 11.12.2022

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022r., poz 1173 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości informację:

  • o organizowanym w dniu 11.12.2022r. w godzinach od 8:00 do 14:00, przez Koło Łowieckie ,,DZIK” w Żyrardowie, polowaniu zbiorczym na terenie obwodu łowieckiego 423 w miejscowościach Olszówka, Pieńki- Towarzystwo, Krzyżówka.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości informację:  o zmianie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Dzik” w Żyrardowie ujętych  w planie polowań na sezon 2022/2023,

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie  (Dz. U. z 2022r. poz. 1173). podaje się do publicznej wiadomości informację: 

o zmianie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Dzik” w Żyrardowie ujętych  w planie polowań na sezon 2022/2023, polowanie zaplanowane na dzień 06.11.2022r. odbędzie się w dniu 30.10.2022r. oraz polowanie zaplanowane na dzień 30.10.2022r. odbędzie się w dniu 06.11.2022r.

Obwieszczenie Planu polowań zbiorczych Koła Łowieckiego Dzik w Żyrardowie na sezon 2022/2023

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,DZIK” w Żyrardowie  na sezon 2022/2023.

Obwieszczenie o planie polowań zbiorczych Koła łowieckiego LIS na sezon 2022/2023.

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,LIS” na sezon 2022/2023.