POLOWANIA ZBIORCZE

Obwieszczenie o planie polowań zbiorczych Koła łowieckiego LIS

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,LIS” na sezon 2022/2023.

Obwieszczenie o dodatkowym dniu polowania zbiorczego

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie  (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym terminie polowania zbiorowego w dniu 31 grudnia 2021r.  w godzinach 7:30 - 15:30, organizowanego przez Koło Łowieckie ,,LIS” na terenie obwodu łowieckiego  473. 

Obwieszczenie o dodatkowym dniu polowania zbiorczego w dniu 31 grudnia 2021

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie  (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym terminie polowania zbiorowego w dniu 31 grudnia 2021r.  w godzinach 7:30 - 15:30, organizowanego przez Koło Łowieckie ,,LIS” na terenie obwodu łowieckiego  473. 

Obwieszczenie o dodatkowych terminach polowań zbiorczych w dniach 06 listopada 2021r. oraz 18 grudnia 2021r.

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowych terminach polowań zbiorczych w dniach 06 listopada 2021r. oraz 18 grudnia 2021r. w godzinach od 7:30 do 16:00, przez Koło Łowieckie ,,LIS” na terenie obwodu łowieckiego  473.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości planu polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,LIS”  na sezon 2021/2022

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,LIS”  na sezon 2021/2022.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości planu polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,DZIK” w Żyrardowie na sezon 2021/2022

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020r. poz. 1683) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,DZIK” w Żyrardowie  na sezon 2021/2022.