ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OCHOTNICZNE STRAŻE POŻARNE

SKŁAD PREZYDIUM ODDZIAŁU ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO W MSZCZONOWIE:

  • Prezes: Waldemar Suski
  • V-Ce Prezesi: Jarosław Dębski, Krzysztof Bodecki, Bartłomiej Legięcki
  • Komendant Gminny: Tomasz Nowakowski
  • Sekretarz: Mieczysława Korzonkowska
  • Skarbnik: Janusz Kociszewski
  • Członek Prezydium: Ks. Sławomir Tulin Kapelan Powiatowy Strażaków

OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY

OSP Mszczonów, Mszczonów Pl. Piłsudskiego 2

Prezes OSP - Legięcki Bartłomiej
Naczelnik OSP –Cieślik Krzysztof
tel. +48 46 857 12 08
Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Środkowa 3

Prezes OSP - Dariusz Melon
Naczelnik OSP - Dominik Kaźmierczak

OSP Grabce Towarzystwo, Grabce Towarzystwo, ul. Strażacka 11

Prezes OSP – Janusz Kociszewski
Naczelnik OSP – Paweł Palarczyk

OSP Piekary, Piekary, ul. Piekarska 51

Prezes OSP – Michał Zieliński
Naczelnik OSP – Kamil Siemiński 

OSP Osuchów, Osuchów, ul. Strażacka 19

Prezes OSP - Szustakiewicz Andrzej
Naczelnik OSP - Jarosław Dębski

Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Wręcza, Wręcza, ul. Szkolna 1

Prezes OSP – Krzysztof Bodecki
Naczelnik OSP – Michał Nowecki

Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Zbiroża, Zbiroża, ul. Okrężna 1

Prezes OSP – Bartłomiej Jagiełło
Naczelnik OSP – Damian Strojek

Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

drukuj (OCHOTNICZNE STRAŻE POŻARNE)

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

drukuj (STOWARZYSZENIA I FUNDACJE)