ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OCHOTNICZNE STRAŻE POŻARNE

SKŁAD PREZYDIUM ODDZIAŁU ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO W MSZCZONOWIE:

Prezes: Waldemar  Suski

V-Ce Prezesi: Jarosław Dębski, Krzysztof Bodecki,  Bartłomiej Legięcki

Komendant Gminny: Tomasz Nowakowski

Sekretarz: Mieczysława Korzonkowska

Skarbnik: Janusz Kociszewski

Członek Prezydium: Ks. Sławomir Tulin Kapelan Powiatowy Strażaków

OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY

OSP Mszczonów, Mszczonów Pl. Piłsudskiego 2
Prezes OSP - Legięcki Bartłomiej
Naczelnik OSP –Cieślik Krzysztof
tel. 46 857 12 08
Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Środkowa 3
Prezes OSP - Dariusz Melon
Naczelnik OSP - Dominik Kaźmierczak

OSP Grabce Towarzystwo, Grabce Towarzystwo, ul. Strażacka 11
Prezes OSP – Janusz  Kociszewski
Naczelnik OSP – Paweł Palarczyk

OSP Piekary, Piekary, ul. Piekarska 51
Prezes OSP – Michał Zieliński
Naczelnik OSP – Kamil  Siemiński 

OSP Osuchów, Osuchów, ul. Strażacka 19
Prezes OSP - Szustakiewicz Andrzej
Naczelnik OSP - Jarosław Dębski

Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Wręcza, Wręcza, ul. Szkolna 1
Prezes OSP – Krzysztof  Bodecki
Naczelnik OSP – Michał  Nowecki

Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Zbiroża, Zbiroża, ul. Okrężna 1
Prezes OSP – Bartłomiej Jagiełło
Naczelnik OSP – Damian Strojek

Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

drukuj (OCHOTNICZNE STRAŻE POŻARNE)

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Mszczonów ul. Żyrardowska 4, tel. 46 857 10 06

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ FRESH, Mszczonów ul. Warszawska 27, tel. 794 155 387 

MSZCZONOWSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE, Mszczonów ul. Ziemowita 10, tel. 607 099 577

UKS OLIMPIJCZYK 2008,  Mszczonów ul. Szkolna 3, tel.46 857 22 10 lub 692 327 209

FUNDACJA ZIELONY PIES, FUNDACJA ZWIRZĄT SKRZYWDZONYCH, Grabce Towarzystwo ul. Główna 6, tel. 505 855 101 lub 732 321 714

KLUB SPORTOWY MSZCZONOWIANKA, Mszczonów ul. Tarczyńska 31, tel. 46 857 25 74 

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH DZIECKA", Mszczonów ul. Warszawska 27, tel. 609 034 083

LUDOWY KLUB SPORTOWY OSUCHÓW, Osuchów ul. Szkolna 1, tel. 46 857 44 71

FUNDACJA "POMAGAM W POTRZEBIE", Mszczonów ul. Jeżynowa 1/20, e-mail: fundacjapwp9@wp.pl, tel. 515 070 297

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, Mszczonów ul. Tarczyńska 31, tel. 785 006 065

KLUB SENIORA ZŁOTA JESIEŃ, Mszczonów ul Tarczyńska 31, tel. 662 652 246

STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNY INSTYTUT MYŚLI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ SAPERE AUDE, Szeligi ul. Graniczna 13, tel. 602 384 548 

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW POLSAD, Bronisławów 10

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - HUFIEC MSZCZONÓW, Mszczonów ul. Warszawska 26, tel. 695 814 307

FUNDACJA ŹRÓDŁO ŻYCIA, Budy Zasłona ul. Źródlana 1, tel. 46 857 13 54

MSZCZONOWSKIE WODNE OCHODNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE, Mszczonów ul. Warszawska 23, tel. 500 742 200

drukuj (STOWARZYSZENIA I FUNDACJE)