RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

  • Logotyp

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 ”

Wartość wykonanej inwestycji wynosi: 4.292.539,57 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  2.519.852,88 zł

Przedmiot odbioru został wykonany w czasie od. 14.06.2021r do 06.07.2022r.

Rozbudowa ulicy Północnej

W dniu 29 czerwca została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mszczonowie na ul. Wschodniej na drodze nr 470824W

Wartość całego projektu: 106 267,96 zł
Kwota dofinansowania: 57 037,30 zł
Okres realizacji: 06-09.2021