EDUKACJA

GMINNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 1 W MSZCZONOWIE - dyrektor Katarzyna Podlaska, Mszczonów ul. Tarczyńska 28, tel. 46 857 16 68, Mszczonów ul. Warszawska 27 - tel. 518 796 524, email przedszkole@mszczonow.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. A. MAKLAKIEWICZA  W MSZCZONOWIE- dyrektor Anna Rusinowska, Mszczonów ul. Warszawska 27,  tel. 46 857 22 10, email: sp@mszczonow.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. MARIANA LIPSKIEGO W OSUCHOWIE - dyrektor Urszula Gowin, Osuchów ul. Szkolna 1, tel. 46 857 44 71, email: zsposuchow@mszczonow.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKÓWCE - dyrektor Grzegorz Olczak, Lutkówka ul. Szkolna 50, tel. 46 857 44 27, email: splutkowka@mszczonow.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH -  dyrektor Małgorzata Sekulska, Piekary ul. Piekarska 47, tel. 46 857 49 27, email: sppiekary@mszczonow.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRĘCZY - dyrektor Małgorzata Janiszek, Wręcza ul. Szkolna 50, tel. 46 857 53 50, email: spwrecza@mszczonow.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBROWCACH - dyrektor Grażyna Frelik, Bobrowce ul. Mszczonowska 5, tel. 46 857 44 91, email: spbobrowce@mszczonow.pl

  • Zdjęcie: Budynek Przedszkola nr. 1
  • Zdjęcie: budynek Szkoły Podstawowej w Brobrowcach
  • Zdjęcie: budynek Szkoły Podstawowej w Lutkówce
  • Zdjęcie: budynek Szkoły Podstawowej we Mszczonowie
  • Zdjęcie: budynek Szkoły Podstawowej w Osuchowie
  • Zdjęcie: budynek Szkoły Podstawowej w Piekarach
  • Zdjęcie: budynek Szkoły Podstawowej we Wręczy
  • Zdjęcie: budynek Zespołu Szkół Zawodowych we Mszczonowie