REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 - 2020

  • Logotyp
  • Logotyp
  • logotyp
  • Pasek z logami

Nazwa projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

Gmina Mszczonów realizuje w partnerstwie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) https://geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html.

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w celu poprawy stanu środowiska naturalnego całkowita wartość inwestycji

Wartość dofinansowania: 3 996 766,00 zł

Całkowita wartość projektu: 9 095 076,49 zł

Wkład własny: z budżetu Gminy Mszczonów: 

Okres realizacji: 2022-2023

Nazwa projektu: Szkoła w działaniu

Wartość dofinansowania: 343 854,54 zł

Całkowita wartość projektu: 362 492,54 zł

Wkład własny: z budżetu Gminy Mszczonów: 18 638,00 zł

Okres realizacji: 2018-2021

Nazwa projektu: Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj

Wartość dofinansowania: 660.203,96  zł

Całkowita wartość projektu: 696.767,67  zł

Wkład własny: z budżetu Gminy Mszczonów: 36.563,71 zł

Okres realizacji: 2018-2021

Nazwa projektu: Zabawa uczy i doskonali

Wartość dofinansowania: 595.080,18 zł

Całkowita wartość projektu:  744.222,34 zł

Wkład własny: z budżetu Gminy Mszczonów: 149.142,16 zł

Okres realizacji: 2017-2018

Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia – w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wartość dofinansowania: 2.694.322,00 zł

Całkowita wartość projektu: 4.072.835,00 zł

Okres realizacji: 2016-2018

Nazwa projektu: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie

Wartość dofinansowania: 2 346 478,98 zł

Całkowita wartość projektu: 2.907.834,74 zł

Okres Realizacji: 2019-2021