INTERNET SZEROKOPASMOWY

  • Grafika przedstawiająca kable światłowodowe

Spotkanie informacyjne w sprawie Internetu Światłowodowego

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez  Orange Polska w Gminie Mszczonów programu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pod patronatem Centrum Programu Polska Cyfrowa inwestycji „C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”, zapraszam Państwa na spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu. Spotkania mają na celu zapoznanie Państwa z bieżącym projektem. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako jednostka wspierająca Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, rozstrzygnęła konkurs dla Inwestycji C1.1.1 KPO - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Operatorem wybranym do realizowania sieci dostępu do bardzo szybkiego Internetu na terenie Gminy Mszczonów będzie firma ORANGE POLSKA SA. Planowane zakończenie projektu ma nastąpić najpóźniej do połowy 2026 roku.

Celem projektu jest dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych).

Projekt zostanie zrealizowany na obszarze określonym zgodnie z listą adresową. Lista obejmuje adresy, których przyłączenie do bardzo szybkiego Internetu jest obligatoryjne. Jeżeli Państwa adres nie znajduje się na liście, a nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu, to adres taki może być zgłoszony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa poprzez stronę internetową https://internet.gov.pl klikając „Zgłoś potrzebę dostępu do internetu”. Zgłoszenia można dokonać tylko samodzielnie logując się na profil obywatela. Po jego pozytywnej weryfikacji możliwe będzie włączenie go do realizowanego projektu, gdyż w umowach o dofinansowanie przewidziany jest odpowiedni mechanizm uzupełniania listy tzw. białych plam. Informacje o aktualnych i planowanych usługach dostępu do Internetu można znaleźć na stronie internetowej https://internet.gov.pl 

Informacja od ORANGE

Szanowni Państwo,     

Na obszarze Gminy Mszczonów rozpoczęto realizację programu Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam pod patronatem CPPC (Centrum Programu Polska Cyfrowa) ze środków unijnych. Inwestorem na obszarze gminy Mszczonów jest Orange Polska Sp.z.o.o.      Do czerwca 2026 roku na terenie gminy Mszczonów wybudowana zostanie  infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem większość gospodarstw domowych. 

Spółka Orange Polska Sp.z.o.o jest beneficjentem programu - (więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c111-zapewnienie-dostepu-do-bardzo-szybkiego-internetu-na-obszarach-bialych-plam-1-nabor-uruchomiony) na obszarze Państwa gminy. Inwestycja realizowana jest z dotacji Unii Europejskiej oraz ze środków własnych beneficjenta. 

Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem sieci światłowodowej na obszarze gminy jest firma FoProjekt Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. 

Natomiast budową zajmie się firma: DMS Tech Sp. z.o.o z siedzibą w Lublinie.

W ramach programu powstanie infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzanych do granicy działki jeżeli jest to przyłącze prowadzone ziemią lub do najbliższego słupa energetycznego jeśli jest to przyłącze napowietrzne (zapas kabla od słupa do budynku). Doprowadzenie kabla do budynku będzie realizowane w momencie podpisania umowy klienta z wybranym przez niego operatorem. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp do niezawodnych usług światłowodowych (Internet, telewizja, telefon). Co więcej, budowana sieć będzie miała charakter otwarty co oznacza, że swoje usługi będą mogli Państwu zaoferować najbardziej rozpoznawalni dostawcy usług telekomunikacyjnych tj. Orange, T-mobile, Plus, Netia, Vectra, UPC i inni. 

Jednocześnie, informujemy, że kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kończy bezpłatną budowę szerokopasmowej sieci światłowodowej do abonentów w Polsce i jest już ostatnią finansowaną ze środków europejskich. 

W związku z powyższym do właścicieli gruntów prywatnych przez których działki  będzie prowadzona sieć zostaną skierowane uzgodnienia budowy sieci światłowodowej, których sprawne pozyskanie będzie decydowało o szybkości i możliwości podłączenia mieszkańców. 


Tomasz Nowak, tel. 518-237-636 e-mail: tomasz.nowak@foprojekt.pl, foprojekt@foprojekt.pl