PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

  • Logo programu PROW

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów

Wartość dofinansowania: 893 580,00 zł

Całkowita wartość projektu: 2 067 109,71 zł

Okres realizacji: 2020-2021

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka

Wartość dofinansowania: 243.560,00 zł

Całkowita wartość projektu: 384.330,32 zł

Okres realizacji: 2019

Nazwa projektu:  Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec

Wartość dofinansowania: 181.423,92 zł

Całkowita wartość projektu: 291.921,21 zł

Okres realizacji: 2018

Nazwa projektu: Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka

Całkowita wartość projektu:  175.347,87 zł

Okres realizacji: 2015

Nazwa projektu: Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza

Całkowita wartość projektu: 371.178,78 zł

Okres realizacji: 2015