CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

  • Ważny komunikat

Obwieszczenie

o ogłoszeniu rozprowadzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1305);

  • Obszary inwentaryzacji

Kontynuacja badań mających na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C

W kwietniu 2021 r. kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Prowadzone będą również badania jakości wód powierzchniowych w rzekach przepływających przez teren Projektu. Przewidywane zakresy badań przedstawiono w załączonych grafikach.

  • Pismo z informacjami o CPK

Informacja dotycząca prac w związku z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny informuje o planowanym rozpoczęciu kolejnego etapu badań na terenie przyszłej inwestycji.  Szczegółowe informacje dotyczące prac w związku z planowaną inwestycją w załączonym piśmie.