GOSPODARKA ODPADAMI

Drogi Mieszkańcu,

w tej zakładce znajdziesz informacje dotyczące gospodarowania odpadami w gminie Mszczonów, między innymi aktualny harmonogram zbiórki odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, a także informacje o wielkości opłaty za odbiór nieczystości.

  • Grafika przedstawiające kosze do segregacji śmieci