KOMISJE W KADENCJI 2024-2029

Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie w kadencji 2024-2029:

Komisja Rewizyjna:

Krawczyk Krzysztof - Przewodniczący Komisji

Olesiński Dariusz -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie: 

 • Gryglewska Barbara
 • Osial Andrzej 
 • Chyła Piotr 
 • Gawłowski Jakub 
 • Korpus Barbara 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Osial Andrzej - Przewodniczący Komisji

Ciećwierska Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie: 

 • Krawczyk Krzysztof
 • Kaźmierczak Dorota
 • Osiński Andrzej
 • Grabarczyk Marcin

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa:

Dorota Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji

Osiński Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie: 

 • Ciećwierska Katarzyna
 • Olesiński Dariusz
 • Suski Waldemar
 • Zientek Marek
 • Gawłowski Jakub

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

Chyła Piotr - Przewodniczący Komisji

Gryglewska Barbara - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie: 

 • Kaźmierczak Dorota
 • Ciećwierska Katarzyna
 • Osial Andrzej
 • Żółtowski Grzegorz
 • Grabarczyk Marcin