CZYSTE POWIETRZE

  • logo czyste powietrze

Czyste Powietrze

Gmina Mszczonów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". 

Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację  lub jej rozliczenie oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Czyste Powietrze - dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

Czyste Powietrze - na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Czyste Powietrze - ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, należy zwrócić się do Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS) o wydanie zaświadczenie o dochodach.

Punkt konsultacyjny - jak działa?

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie "Czyste Powietrze" powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.


Ważne! Mieszkaniec może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek w ramach Programu.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" jest czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu.  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 46 858 28 36.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres email.

Z terenu gminy Mszczonów w sumie (stan na 31.03.2024):

  • 280 Liczba złożonych wniosków
  • 132 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
  • 3 209 834,23 zł Kwota wypłaconych dotacji
  • Grafika informująca o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
  • logotyp