FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej

Wartość dofinansowania: 865.429,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1.622.050,91 zł

Okres realizacji: 2018-2019

Nazwa projektu: Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I

Wartość dofinansowania: 2.302.628,00 zł

Całkowita wartość projektu: 3.290.342,94 zł

Okres realizacji: 2019