DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach

Okres realizacji: 2022-2023

Całkowita wartość inwestycji: 8 459 115,29 zł

Kwota dofinansowania: 1 598 400,00 zł