KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

  • Grafika: Zebranie Wiejskie w sołectwie Bronisławka

Zawiadomienie o Zebraniu Wiejski w sołectwie Bronisławka

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek informuje, że dnia 27 stycznia 2022 roku o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Lutkówce odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Bronisławka dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej kadencji 2018-2023

  • Herb Mszczonowa

Gminne podatki i opłaty w 2022 r.

Początek nowego roku oznacza konieczność określenia wysokości gminnych opłat i podatków do zapłacenia w bieżących dwunastu miesiącach. Dla ułatwienia przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich.

  • Grafika ważny komunikat z herbem gminy

Ważny komunikat

informuję, iż od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, niższe wysokości stawek podatku od środków transportowych na mocy podjętej w dniu 1 grudnia 2021 r. Uchwały Nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 9 grudnia 2021 r. poz. 11409). Uchwała dostępna jest na stronie www.bip.mszczonow.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne /Rok 2022/ Podatek od środków transportowych.

  • Grafika z napisem terminy ślubów w 2022 w Urzędzie Stanu...

Terminy ślubów w 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie

W 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie wyznaczono następujące terminy ślubów:

 

  • Grafika z napisem Ważny Komunikat z Herbem Gminy

Ważny komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się konornawirusam zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie. 

W miarę możliwości pilne sprawy wymagające kontaktu z pracownikami samorządowymi prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.
baner toplayer
Grafika informująca o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Miejskim