KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

  • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie Burmistrza w zakresie wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

  • Grafika profilaktyki jodowej

Komunikat Burmistrza w sprawie profilaktyki jodowej

w związku z realizacją na terenie całego kraju profilaktyki jodowej Burmistrz Mszczonowa ustanowił na terenie miasta i gminy Mszczonów następujące punkty dystrybucji tabletek jodku potasu: