KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego związanego z występowaniem/dokarmianiem dzikich gołębi

Dziko żyjące gołębie mogą przenosić: pluskwy, pchły gołębie, ptaszyniec kurzy, obrzeżki gołębie (zwany też kleszczem gołębim). Zagrożenie dla człowieka: reakcje alergiczne, borelioza, wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu, infekcje układu oddechowego, zapalenie płuc, itp.

  • Ulica Szkolna w Mszczonowie

Zmiana organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie

Dobiega końca inwestycja przy ulicy Szkolnej. Od 1 września 2023 r. będzie funkcjonowała nowa organizacja ruchu i nie będzie wjazdu w ul. Szkolną od ronda tylko wyjazd na rondo. Ul. Szkolna będzie jednokierunkowa od łącznika z ul. Sportową w stronę ronda. Wjazd do szkoły od ul. Sportowej (przy MOK) i łącznikiem do ul. Szkolnej.

  • Grafika Ważny Komunikat z herbem gminy

Ważny Komunikat

Szanowni Mieszkańcy 
W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na dzień 15 sierpnia 2023r. (wtorek), odpady komunalne z poniższych ulic zostaną odebrane w dniu 16 sierpnia 2023r. (środa).
  • Logo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie

Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie z dnia 29 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu żyrardowskiego

  • Herb Mszczonowa

Informacja o o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew. nr 2017 o pow. 0,0807 ha

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew. nr 2017 o pow. 0,0807 ha, który odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godz.  14:00 w sali konferencyjnej (pok. nr 13) tut. Urzędu.

  • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie Burmistrza w zakresie wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

  • Grafika profilaktyki jodowej

Komunikat Burmistrza w sprawie profilaktyki jodowej

w związku z realizacją na terenie całego kraju profilaktyki jodowej Burmistrz Mszczonowa ustanowił na terenie miasta i gminy Mszczonów następujące punkty dystrybucji tabletek jodku potasu: