RANKINGI - NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Lider Powiatu Żyrardowskiego w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2023
 • 3 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2023
 • 20 miejsce w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2023
 • 1 miejsce na Mazowszu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2023
 • 3 miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2022 w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
 • „Symbol Polskiej Samorządności 2022”
 • Dziewiąte miejsce w „Rankingu Zrównoważonego Rozwoju 2018” w kategorii gmin miejsko-wiejskich
 • Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2018”.
 • Dwudzieste miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w 2018 r. w kategorii gmin miejsko-wiejskich na 857 jednostek samorządu terytorialnego.
 • Nagroda „Lider Zmian, Samorząd 2017”.
 • „Symbol Polskiej Samorządności 2017”.
 • Drugie miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” – w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.: Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr J-702/8/2017 PN-EN ISO 9001:2015-10, rok 2017; 3 czerwca 2017.
 • Dziewiąte miejsce Gminy Mszczonów w rankingu gmin tygodnika WPROST, typujący samorządy w Polsce, gdzie żyje się najlepiej, sierpień 2015.
 • Dziesiąte miejsce gminy Mszczonów w ogólnopolskim Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita", lipiec 2015.
 • Gmina Mszczonów wyróżniona została certyfikatem Euro Gminy 2015, przyznawanym jednostkom samorządu terytorialnego spełniającym wymagania najlepszych miast i gmin Unii Europejskiej.
 • Burmistrz Mszczonowa Samorządowym Menedżerem Regionu 2015, w X edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki przygotowanego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i firmę badawczą ARC Rynek i Opinia.
 • Gmina Mszczonów - otrzymała nagrodę główną w kategorii miasteczko i małe miasto w XIII edycji konkursu "Gmina Fair Play 2014".
 • Burmistrz Mszczonowa Liderem Samorządu w kategorii gmin miejskich i miejsko- wiejskich. Konkurs "Lider samorządu 2014".
 • Mszczonów laureatem rankingu "Perły Samorządu. Nowoczesna Gmina. Nowoczesne Miasto" 2014.
 • Szóste miejsce gminy Mszczonów w ogólnopolskim Rankingu Samorządów dziennika "Rzeczpospolita", lipiec 2014.
 • Józef Grzegorz Kurek - nagrodzony Złotym Medalem Akademi Polskiego Suckesu 2014.
 • Gmina Mszczonów otrzymała nagrodę głowną w XII edycji konkursu " Gmina Fair Play 2013".
 • Trzecie miejsce w rankingu Samorządowy Menadżer Regionu w województwie Mazowieckim 2012 dla burmistrza Józefa Grzegorza Kurka.
 • Dyplom dla gminy Mszczonów, która uzyskała tytuł Mazowieckiej Gminy na 5, w rankingu przygotowanym przez Studenckie Koło Narodowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych (SKN PAR) działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Dyplom dla gminy Mszczonów za zdobycie nagrody w konkursie pt." Budżet Równych Szans- Gender Budgeting dla Samorządów" organizowanym przez Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, pod honorowym patronatem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: tytuł i certyfikat GMINA FAIR PLAY 2012; 7 grudnia 2012.
 • Drugie miejsce w rankingu Samorządowy Menadżer Regionu w województwie Mazowieckim 2011 dla burmistrza Józefa Grzegorza Kurka.
 • I edycja Konkursu Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner w województwie mazowieckim; Tytuł - Lider Gospodarki i Przedsiębiorczości, 16 września 2011.
 • Ranking Samorządów dziennika Rzeczpospolita; I miejsce dla Mszczonowa w kategorii "gminy miejskie i miejsko-wiejskie", 18 lipca 2011.
 • Polskie Centrum Badan i Certyfikacji: Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO rok 2011; 7 czerwca 2011
 • Tytuł: „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju - 2010”, kategoria: Innowacyjny Projekt unijny. Podkategoria: gmina miejsko - wiejska, za projekt: „ Budowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie”; grudzień 2010.
 • Wyróżnienie w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie mazowieckim; 3 listopada 2010.
 • Polskie Centrum Badan i Certyfikacji: Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISOrok 2010; 6 lipca 2010.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: tytuł i certyfikat GMINA FAIR PLAY 2010;17 grudnia 2010.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: tytuł i certyfikat GMINA FAIR PLAY 2009;4 grudnia 2009.
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska": Dyplom za zajęcie 26 miejsca w rankingu według poziomu rozwoju zrównoważonego gmin miejsko-wiejskich w 2008r., 13 listopad 2009.
 • Teraz Polska - Gmina Mszczonów, przedłużenia prawa do posługiwania się Godłem.
 • Rzeczpospolita: Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009 w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska”.
 • Wojewoda Mazowiecki: IX edycja ogólnopolskiego konkursu „SPOSÓB NA SUKCES” za zdobycie nagrody I stopnia w kategorii: inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych za realizacje inwestycji „Uruchomienie kompleksu basenów termalnych”.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: GMINA FAIR PLAY 2008 przyznaje honorowe wyróżnienie w kategorii miasteczek i małych miast oraz Złotą Statuetkę Gminy Fair Play Gminie Mszczonów, 3 października 2008.
 • Kapituła Rankingu nadaje tytuł „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” ze znakiem jakości miastu Mszczonów za zajęcie II miejsca w grupie gmin do 15 tysięcy mieszkańców.
 • Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie: Podziękowanie Panu Józefowi Grzegorzowi Kurkowi Burmistrzowi miasta i Gminy Mszczonów a zajęcie I miejsca w pierwszym etapie konkursu: „Gmina Przyjazna dla mieszkańca wsi”, styczeń 2008.
 • Nominacja Środowiska Samorządowego: Najbardziej Podziwiany Burmistrz Józef Kurek, 11 grudnia 2007.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: GMINA FAIR PLAY 2007 przyznaje honorowe wyróżnienie w kategorii miasteczek i małych miast Gminie Mszczonów, 5 października 2007.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: Tytuł GMINA FAIR PLAY 2007 otrzymuje Gmina Mszczonów, 5 października 2007.
 • Teraz Polska – Gmina Mszczonów 9 sierpnia 2007.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: Tytuł GMINA FAIR PLAY 2006 Złota Lokalizacja Biznesu otrzymuje Gmina Mszczonów, 29 września 2006. 
 • Złota Setka Samorządów 2005 Dyplom uznania dla miasta Mszczonów, 5 lipca 2005.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: Tytuł GMINA FAIR PLAY 2005 otrzymuje Gmina Mszczonów, 12 października 2005,
 • Certyfikat Systemu Jakości ISO, rok 2005.
 • Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom ze znakiem jakości gminie Mszczonów, 28 października 2005.
 • Krajowa Izba Gospodarcza: Tytuł GMINA FAIR PLAY 2004 otrzymuje Gmina Mszczonów, 30 września 2004.
 • Dyplom Złotej Setki Samorządów 2003 Centrum Badań Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita” dla miasta Mszczonów w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2000-2002, Mistrz zrównoważonego rozwoju.
 • Certyfikat Systemu Jakości ISO, rok 2003. 
 • Dyplom Centrum Badań Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita” dla miasta Mszczonów w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2001-2003.
 • Certyfikat Systemu Jakości ISO, rok 2002.
 • Dyplom, Kapituła Rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” wyróżnia miasto Mszczonów za zajęcie III miejsca w kategorii zarządzanie rozwojem w grupie gmin do 15 tysięcy mieszkańców, rok 2001/2002.
 • Dyplom, Kapituła Rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” wyróżnia miasto Mszczonów za zajęcie V miejsca w grupie gmin do 15 tysięcy mieszkańców, rok 2001/2002.
 • Dyplom Złotej Setki Samorządów 2002 Centrum Badań Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita” dla miasta Mszczonów w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 1999-2001.
 • Dyplom Złotej Setki Samorządów 2001 Centrum Badań Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita” dla miasta Mszczonów w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 1998-2000.