DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nosy Poniatki

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Bronisławka

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

 

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Olszówka - Nowy Dworek

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

Nazwa projektu: Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach

Wartość całego projektu: szacowana wartość projektu ok. 2 605 622,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 505 622,00 zł

Informacja o źródle finansowania lub dofinansowania zadania: budżet województwa mazowieckiego

Okres realizacji: 2021 (część zakończona), 2022-2023

Nazwa zadania: Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy piekarskiej w Piekarach

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 32 940,00 zł

Okres realizacji: sierpień – wrzesień 2021

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy

Kwota dofinansowania: 9.999,97 zł

Całkowita wartość inwestycji: 19.999,94zł

Okres realizacji: sierpień – wrzesień 2021

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” 

Dofinansowania w ramach:  środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wartość dofinansowania: 75.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 187.150,47 zł

Okres realizacji: 2020

Nazwa : Uporządkowanie stawu w miejscowości Zimnice przy ul. Klonowej

Wartość całego projektu: 20 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Okres realizacji: 2019

Informacja o źródle finansowania lub dofinansowania zadania: budżet Województwa Mazowieckiego

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu (program): Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej

Dofinansowanie w ramach:  Środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wartość dofinansowania: 134.546,00 zł

Całkowita wartość projektu: 277.544,24 zł

Okres realizacji: 2019

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo

Dofinansowanie w ramach:  Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wartość dofinansowania: 1.312.889.93 zł

Całkowita wartość projektu: 2.188.149,88 zł

Okres realizacji: 2018

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec

Wartość dofinansowania: 5.000.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 10.558.648,00 zł

Okres realizacji: Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów - zrealizowano w 2018r.

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 513.568,33 zł

Okres realizacji: 2018

Nazwa projektu: Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 80.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 169.730,70 zł

Okres realizacji: 2017

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 35.740,29 zł.

Całkowita wartość projektu: 127.592,38 zł

Okres realizacji: 2015

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy

Dofinansowanie w ramach: Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 55.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 145.352,50 zł

Okres realizacji: 2014