DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód opadowych na osiedlu Tarczyńska w Mszczonowie

Całkowita wartość inwestycji: 7 296 329,33 zł

Kwota dofinansowania: 2 258 800,00 zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Całkowita wartość inwestycji: 25 395 220,57 zł

Kwota dofinansowania: 1 741 200,00 zł.

Okres realizacji: 2021-2023

Nazwa zadania: Wymiana nawierzchni hali sportowej w Mszczonowie

Dofinansowanie w ramach: Mazowsze dla Sportu

Wartość dofinansowania: 345 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 460 000,00 zł

Nazwa projektu: Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizacje zadania realizowanego w ramach ,,Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023"
Całkowita wartość zadania: 20 200,00zł
Dofinansowanie: 10 100,00 zł

Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół

Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”

Wartość dofinansowania: 279 860,00 zł

Całkowita wartość zadania: 491 754,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Kwota dofinansowania: 121.000,00 zł,

Całkowita wartość inwestycji: 245.888,07 zł

Okres realizacji: 16.06.2023r. do 16.09.2023r.

Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce

Kwota dofinansowania: 9 950,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 19 900,00 zł

Okres realizacji: sierpień 2023

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nosy Poniatki

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Bronisławka

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

 

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Olszówka - Nowy Dworek

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 20 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

Nazwa projektu: Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach

Wartość całego projektu: szacowana wartość projektu ok. 2 605 622,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 505 622,00 zł

Informacja o źródle finansowania lub dofinansowania zadania: budżet województwa mazowieckiego

Okres realizacji: 2021 (część zakończona), 2022-2023

Nazwa zadania: Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy piekarskiej w Piekarach

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 32 940,00 zł

Okres realizacji: sierpień – wrzesień 2021

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy

Kwota dofinansowania: 9.999,97 zł

Całkowita wartość inwestycji: 19.999,94zł

Okres realizacji: sierpień – wrzesień 2021

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” 

Dofinansowania w ramach:  środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wartość dofinansowania: 75.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 187.150,47 zł

Okres realizacji: 2020

Nazwa : Uporządkowanie stawu w miejscowości Zimnice przy ul. Klonowej

Wartość całego projektu: 20 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Okres realizacji: 2019

Informacja o źródle finansowania lub dofinansowania zadania: budżet Województwa Mazowieckiego

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu (program): Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej

Dofinansowanie w ramach:  Środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wartość dofinansowania: 134.546,00 zł

Całkowita wartość projektu: 277.544,24 zł

Okres realizacji: 2019

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo

Dofinansowanie w ramach:  Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wartość dofinansowania: 1.312.889.93 zł

Całkowita wartość projektu: 2.188.149,88 zł

Okres realizacji: 2018

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec

Wartość dofinansowania: 5.000.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 10.558.648,00 zł

Okres realizacji: Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów - zrealizowano w 2018r.

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 513.568,33 zł

Okres realizacji: 2018

Nazwa projektu: Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 80.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 169.730,70 zł

Okres realizacji: 2017

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 35.740,29 zł.

Całkowita wartość projektu: 127.592,38 zł

Okres realizacji: 2015

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy

Dofinansowanie w ramach: Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 55.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 145.352,50 zł

Okres realizacji: 2014