DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

  • Tablica informacyjna dotycząca dofinansowania

Nazwa zadania: Budowa pomnika poświęconego pamięci bohaterów Powstania Styczniowego z terenu Ziemi Mszczonowskiej

Wysokość dofinansowania: 189 440,00 zł

Całkowita wartość zadania: 236 800,00 zł

Okres realizacji: 2022