WFOŚiGW

  • Logotyp

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów

Dofinansowanie w ramach: Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość pożyczki: 2 000 000,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji:  2 721 370,47 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – etap II

Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – ETAP II”

Dofinansowanie w ramach: Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość pożyczki: 598 834,00 zł netto

Całkowita wartość inwestycji:  1 255 671,40 zł brutto.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – ETAP I

Dofinansowanie w ramach: Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość pożyczki: 1.093.048,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.943.357,00 zł