WFOŚiGW

  • Logotyp

Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszczonów”

Dofinansowanie w ramach programu: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wartość dotacji: 5 215,20 zł
Całkowita wartość zadania: 13 038,00 zł

Nazwa zadania: „Okaż miłość Ziemi ! – rodzinny piknik ekologiczny”

Dofinansowanie w ramach programu: „Edukacja ekologiczna –Ekologiczny piknik rodzinny” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wartość dotacji: 30 000 zł
Całkowita wartość zadania: 35 000 zł

Nazwa projektu: Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mszczonów

Dofinansowanie w ramach  programu "Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość dotacji:  294 141,19 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 326 823,54 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów

Dofinansowanie w ramach: Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość pożyczki: 2 000 000,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji:  2 721 370,47 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – etap II

Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – ETAP II”

Dofinansowanie w ramach: Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość pożyczki: 598 834,00 zł netto

Całkowita wartość inwestycji:  1 255 671,40 zł brutto.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – ETAP I

Dofinansowanie w ramach: Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość pożyczki: 1.093.048,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.943.357,00 zł