TELEFONY ALARMOWE

Służby ratunkowe:

Pogotowie ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie gazowe - 992

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie

96-320 Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1
tel. 46 857 12 08

Komisariat Policji w Mszczonowie, ul. Warszawska 77, tel. 46 858 22 60, fax. 46 858 22 64

Komendant Komisariatu Policji

kom. Krzysztof Puszcz, godziny przyjęć: poniedziałek 9:00-11:00

Dzielnicowi:

  • asp. sztab. Sławomir Zieliński - miasto Mszczonów, tel. 506 905 598
  • st. sierż. Arkadiusz Wójcik -  tel. 506 905 650
  • Patrol interwencyjny - tel. 607 556 577

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, ul. Chopina 4/6

Dyżurny KPP Żyrardów, całodobowy nr tel.: 46 858 22 00, 45 858 21 00, fax: 46 858 21 14, email: dyzurny.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

tel. 46 858 21 04, email: kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przestępstw - 116 006

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. 1 Maja 60

tel. 46 854 20 83

fax 46 855 29 26

drukuj ()

Zgłoszenia w zakresie problemów z systemem ciepłowniczym

Geotermia Mazowiecka S.A. informuje, że osobami odpowiedzialnymi za system ciepłowniczy w miejscowości Mszczonów są:

- Pan Piotr Siedlecki, tel. 515 053 425

- Pan Marcin Słowek, tel.663 300 177

W razie problemów prosimy o kontakt z w/w osobami.

drukuj (Zgłoszenia w zakresie problemów z systemem ciepłowniczym)

Zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, w tym utrzymania zimowego

W zakresie bieżącego utrzymania dróg, w tym utrzymania zimowego należy zgłaszać się do nastepujących osób:
- drogi gminne - Bogdan Fedorowicz tel. 46 858-00-88,
                        Małgorzata Krześniak tel. 46 858-28-54

- drogi powiatowe - Bolesława Zagajewska tel. 46 855-38-92,
                             Andrzej Wieczorek tel. 46 855-05-63

- drogi wojewódzkie - Marek Choiński tel. 22 755-51-17,
                               Józef Kłosowski tel. 22 755-59-46

- drogi krajowe - punkt informacji drogowej tel. 19111.

drukuj (Zgłoszenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, w tym utrzymania zimowego)

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów

Awarie oświetlenia można także zgłaszać do Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie tel. +48 46 858 28 34 (w godzinach pracy Urzędu).

drukuj (Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów)