REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013

Nazwa projektu: Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów

Wartość dofinansowania: 663 327,17 zł.

Całkowita wartość projektu: 844 184,58 zł

Okres realizacji: 2014-2015

Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu

Wartość dofinansowania: 11.318.851,32 zł

Całkowita wartość projektu: 16.595.901,29 zł

Okres realizacji: 2014-2015

Nazwa projektu: Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów – w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Mszczonów

Wartość dofinansowania: 496 399,98 zł

Całkowita wartość projektu: 764.129,70 zł

Okres realizacji: 2015

Nazwa projektu: Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej oraz parkingu.

Wartość dofinansowania: 496.399,98 zł

Całkowita wartość projektu: 584.999,98 zł

Okres realizacji: 2015