SENIOR+

  • Logo Klubu Senior +

„SENIOR +” na lata 2015-2020 edycja 2020

Klub Seniora zlokalizowany jest na terenie plebanii parafii pw. Ojca Pio w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 54/62.

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Senior + na terenie gminy Mszczonów. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstało miejsce dla osób w wieku 60+, które będzie spełniało wiele funkcji takich jak aktywizacja społeczna i integracja seniorów, w tym rozwijanie ich aktywności ruchowej oraz wspomaganie rozwoju edukacyjnego i kulturalnego osób starszych. Celem Klubu Seniora jest aktywowanie najstarszych mieszkańców w działania społeczności lokalnej. 
Placówka jest usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów oraz zostanie przystosowana do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Działająca placówka jest pozbawiona barier funkcjonalnych. Klub Seniora ma do dyspozycji 1 ogólnodostępne duże pomieszczenie wyposażone w stół i krzesła, pełniące funkcję sali spotkań, a także stanowiące pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV i kanapę. Ponadto, w klubie znajdzie się aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, miejsce pełniące funkcję szatni oraz 2 łazienki – łazienka dla mężczyzn oraz łazienka dla kobiet i osób niepełnosprawnych.

„SENIOR +” na lata 2015-2020 edycja 2019

Klub Seniora jest zlokalizowany na osiedlu Dworcowa III przy ulicy Jeżynowej.

W ramach niniejszego zamówienia wykonano następujące prace:

  • remont dachu obejmujący wymianę obróbek blacharskich oraz rur spustowych i rynien, dwukrotne krycie papa termozgrzewalna;
  • remont elewacji w zakresie docieplenia ścian i stropu, wymiany okien i drzwi, wykonanie zadaszonego tarasu, wykonanie daszku nad wejściem, opaski wokół budynku oraz podjazdu dla niepełnosprawnych;
  • remont pomieszczenia obejmujący rozebranie ścianek działowych i okładzin ścian z płyt, skucie posadzki z płytek, naprawę tynków ścian i sufitów, wykonanie nowych ścian działowych na ruszcie metalowym, montaż drzwi do WC, malowanie ścian i sufitów, wykonanie nowych posadzek z płyt i paneli, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, montaż grzejników elektrycznych.  W pomieszczeniu wydzielone zostało miejsce na aneks kuchenny i szatnie.