AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2022

Wykształcić profesjonalistę

Rok 1990 był w Polsce swoistym przełomem w różnych dziedzinach życia. Właśnie wówczas w kraju przywrócono funkcjonowanie samorządów gminnych. Także i w tym roku w Mszczonowie reaktywowano zrzeszenie rzemieślników, z których przez stulecia słynęło miasto i jego okolica. Obecnie funkcjonuje ono pod nazwą Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, skupiając w swoich szeregach 46 lokalnych zakładów i firm. Zrzeszenie ma 47 członków aktywnych i 17 honorowych. Od 2012 r. prezesem organizacji jest niezmiennie Zbigniew Bednarek, wspierany nie tylko przez Zarząd, ale i kierownik biura Katarzynę Skórzyńska.

Jednym z głównych zadań Cechu jest prowadzenie działalności edukacyjnej. Co roku pod okiem lokalnych rzemieślników kształcą się młodzi ludzie, którzy po zakończeniu edukacji stają się profesjonalistami w swoich zawodach. Ogólną edukację odbierają w szkołach branżowych, a dzięki członkom Cechu zdobywają praktyczne umiejętności. Po zdaniu egzaminu otrzymują tytuł czeladnika, który jest znakiem ich pełnego zawodowego przygotowania.

Nauka przyszłego rzemieślnika trwa 36 miesięcy. Mszczonowski Cech skupia 24 mistrzów, którzy szkolą w zawodach fryzjer, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik, hydraulik i stolarz. Ostatni z wymienionych zawodów cieszy się największą popularnością wśród młodych. Tylko w tym roku egzamin czeladniczy łącznie zaliczyło 27 uczniów z różnych profesji. Niektórym z nich dyplomy wręczył osobiście prezes Zbigniew Bednarek. To podniosłe spotkanie odbyło się w siedzibie Cechu, która znajduje się przy ul. Żyrardowskiej, naprzeciwko miejskiego parku.

Od momentu swojej reaktywacji w 1990 r. lokalne zrzeszenie rzemieślników wykształciło już 650 uczniów, reprezentujących różne zawody. Egzamin czeladniczy pozytywnie zaliczyło 637 z nich.

Część uczniów po zakończeniu terminowania znalazła zatrudnienie u swoich mistrzów. Wielu po latach samo założyło swoją działalność i doskonaliło umiejętności, by zdobyć tytuł mistrzowski. Tylko on uprawnia do edukacji kolejnych rzemieślników.
Mistrz, podobnie jak czeladnik, musi zdać specjalny egzamin. Oprócz tego, musi mieć przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Jeżeli chce zostać mentorem kolejnego pokolenia rzemieślników, musi również posiadać własną działalność gospodarczą i odbyć kurs pedagogiczny. Mistrzem może także zostać osoba z wyższym wykształceniem kierunkowym, legitymująca się pięcioletnim doświadczeniem w branży.

Rozbudowana działalność edukacyjna to także konieczność prowadzenia dokumentacji i wspierania zrzeszonych rzemieślników w przygotowaniu niezbędnych wniosków czy formularzy. Od lat administracja Cechu znajduje się w jego siedzibie, która niedawno zyskała nowy wygląd. Remont pomieszczeń rzemieślników wspierał burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który podobnie jak cały samorząd i mieszkańcy, docenia znaczenie Cechu dla lokalnej społeczności.

Reaktywacja zrzeszenia przyczyniła się nie tylko do zwiększenia możliwości edukacyjnych młodych mieszkańców. Ważnym elementem działalności Cechu było i nadal jest kontynuowanie tradycji przodków. Wiele zakładów, które są zrzeszone w organizacji, to funkcjonujące od dziesięcioleci firmy rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenia. W ten sposób na Ziemi Mszczonowskiej nigdy nie zabraknie profesjonalistów, posiadających pełne, zawodowe wykształcenie.


Dagmara Bednarek, GCI

  • Zdjęcie: Uczniowie zawodu i przedstawiciele CECHU

wstecz