AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2022

Ogłoszenie Burmistrza

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Fresh" w Mszczonowie złożona w trybie art. 19a. ust. 1 ww ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dokument w załączeniu.

wstecz