AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Dofinansowanie z Ministerswa Obrony Narodowej na budowę pomnika

W dniu 9 września 2022 Gmina Mszczonów podpisała umowę na dofinansowanie budowy upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego poświęconego pamięci bohaterów Powstania Styczniowego z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Dofinansowanie jest ze środków Budżetu Państwa  z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających.

Pomnik powstanie na terenie przykościelnym Kościoła św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie. Prace nad pomnikiem mają zakończyć się z końcem roku 2022.

wstecz