AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie

W dniu dzisiejszym (29.09.2022) rozpoczęło się jedno z trzech zadań Rozbudowy infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie. Na czas przebudowy droga została zamknięta. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania. 

Prace na ulicy Białogórskiej obejmą:

  • budowę jezdni i poboczy,
  • odwodnienie powierzchniowe do projektowanych rowów przydrożnych, zjazdów, przepustów.

Dzięki realizacji tego zadania poprawi się jakość połącznia komunikacyjnego z sąsiednią gminą,  a także dojazd do wsi Zimnice, Kowiesy.

Planowany termin zakończenia tego zadania do końca października br. Natomiast dwa pozostałe zadania:

  • Budowy drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od  drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej
  • Rozbudowa ulicy Szkolnej w  Mszczonowie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej

zostaną zrealizowane do końca 2023r. 

Dofinansowanie na całe zadanie z Polskiego Ładu w kwocie 17.796.884,08 zł wartość całej inwestycji 21.463.500,00 zł

  • Logo Polskiego ładu

wstecz