AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

W Osuchowie podziękowano za „dar chleba”…

Dożynki Gminy Mszczonów od wielu już  lat obchodzone są  w Osuchowie,  który  z racji swego położenia  stał się  rolniczym centrum Ziemi Mszczonowskiej. Uroczystości  rozpoczynają  się  zawsze Mszą  Świętą w osuchowskiej świątyni.  W tym roku koncelebrowali ją: dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski oraz ks. kanonik Jerzy Witkowski – proboszcz Parafii Osuchów. Ks. dziekan pobłogosławił i poświęcił dożynkowy bochen chleba przyniesiony do  kościoła przez starostów dożynek – sołtysa  Lutkówki Wiolettę  Zylbert  i sołtysa Osuchowa Sylwestra Witkowskiego, a także wieńce przygotowane przez sołectwa -  Pawłowice - Oszewek – Małachowszczyzna,  Kowiesy  oraz Osuchów, a także   przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Nosów Poniatek. Dziekan Przybylski  podczas  homilii przypominał jak ważne jest, aby nie zapominać  o dziękowaniu Bogu za dary, jakimi nas obdarza i jaką wartość należy przywiązywać  do chleba doczesnego, a także pokarmu duchowego, dzięki któremu osiągamy zbawienie.

 Burmistrz Józef Grzegorz Kurek odbierając z rąk starostów dożynkowy bochen zapewnił wszystkich mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, że w gminie, której przewodzi nikomu chleba brakować  nie będzie. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu uczestnicy Eucharystii przeszli  w uroczystej procesji wokół osuchowskiej świątyni.  Gdy  Msza Święta dobiegła końca  sformowano korowód, który Orkiestra Dęta OSP Mszczonów poprowadziła na plac festynu dożynkowego, zorganizowany tradycyjnie na terenie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUSu. Za orkiestrą i jej mażoretkami niesione były wieńce dożynkowe, a następnie starosta dożynek w asyście starościny i  burmistrza kroczyli z chlebem, który na placu zabawy został podzielony  i rozdany mieszkańcom przez radnych Gminy Mszczonów.

Pierwszym punktem dożynkowego festynu był koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, połączony z pokazem tanecznym mażoretek. Następnie na scenie pojawiły się dziewczęta z sekcji cheerleaders Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  Fresh. Za ich dotychczasowe osiągnięcia na polu sportowym, a także spełnianą  rolę wychowawczą osobiście podziękowali im przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski i burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Kolejny punkt festynu poprzedziło odśpiewanie „100 lat”, jakie prowadzący imprezę Justyna Napierała i Marek Baumel zarządzili na cześć zespołu Mister Dex, który niebawem obchodzić będzie swe 30 –lecie. Po koncercie Piotra Bechcickiego i jego scenicznych przyjaciół  wystąpiła kolejna miejscowa gwiazda – dużo młodsza stażem grupa „CZAS NA NAS”. Trzeci koncert połączony został z zapierającymi dech w piersiach pokazami tańców egzotycznych w wykonaniu pań z  MARAQUJI. Ostatnim punktem dożynkowej zabawy była wieczorna dyskoteka.

W przerwach pomiędzy koncertami odbyły  się  konkurencje siłowe o beczkę  piwa, a także rozstrzygnięto Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Jury w składzie - Anna Lipińska – Broda,  Renata Wolak i Piotr Chocyk orzekło, że zwycięzcą jest wieniec Sołectwa Piekarowo w kształcie damy w zbożowej sukni. Drugie miejsce przyznano dziełu Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Nosów Poniatek, które przygotowało też  podczas dożynek  imponujące stoisko ze smakołykami własnej produkcji. Trzecie miejsce otrzymało Sołectwo Pawłowice – Olszewek – Małachowszczyzna. Sołectwom  Osuchów i Kowiesy jury  zdecydowało   wręczyć  wyróżnienia. 


Dodatkowymi atrakcjami festynu były: szkolna loteria fantowa, oraz strażacki tor przeszkód. Obie propozycje cieszyły się  olbrzymim zainteresowaniem. Strażackie zadania do wykonania przyciągały najmłodszych uczestników dożynkowej zabawy. Chłopcy i dziewczęta testowali na torze swą sprawność oraz zapoznawali się z prezentowanym sprzętem. 


Dożynki tradycyjnie przyciągają  do Mszczonowa szereg znakomitych gości, których w tym roku ze sceny powitali wspólnie przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Liderzy samorządu wygłosili też przy tej okazji krótkie przemówienia.

Przewodniczący Łukasz Koperski dziękował rolnikom, sadownikom i wszystkim ludziom pracującym na roli za to, że dzięki ich ciężkiej pracy możemy przetrwać  ciężki czas związany z ogólnoświatowym załamaniem gospodarczej koniunktury, spowodowanym najpierw trudnościami pandemicznymi, a teraz ogólnym niepokojem politycznym, który u naszego wschodniego sąsiada wprost przybrał postać  wojny.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślał natomiast siłę, jaka cechuje  mieszkańców  Ziemi Mszczonowskiej, siłę która sprawia, że nawet mimo przywoływanych wcześniej trudności Mszczonów wciąż kojarzony jest z rozwojem. Burmistrz wymienił najważniejsze inwestycje realizowane obecnie na terenie gminy w tym: modernizację  oczyszczalni za bagatela 26 milionów złotych, modernizację  czterech strażnic OSP (Grabce Tow, Zbiroża, Piekary i Mszczonów), rozbudowę  szkół w Piekarach i Lutkówce, budowę PSZOKU oraz szereg remontów dróg  i ulic w tym ulicy Białogórskiej w Osuchowie. Zapowiedział też  zbliżającą  się  inwestycję  polegającą na objęciu terenów wiejskich gminny siecią światłowodową, zapewniającą  dostęp mieszkańcom do  internetu szerokopasmowego, na którą pozyskano dofinansowanie w kwocie 5 milionów złotych.  Wspomniał ponadto   o rozbudowie terenów przemysłowych gminy, w których otwierane są  nowe firmy i zakłady pracy. Gospodarz Mszczonowa publicznie skrytykował natomiast  relacje   ze starostwem powiatowym oraz dwójką radnych powiatowych z gminy Mszczonów. „Klaudiusz Stusiński i Anna Bednarek swoimi głosami doprowadzili do odwołania z funkcji starosty panią Beatę Sznajder.  Zupełnie zapomnieli, że ich obowiązkiem jest dbać o interesy Gminy Mszczonów”.  „-Mamy problemy z powiatem” -  mówił wprost. „Powiat zapomniał, że jest w nim Gmina Mszczonów” – stwierdził burmistrz. Wtórował mu starosta dożynek Sylwester Witkowski, który mówiąc o drogach powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Mszczonów, żartował,  że być  może policja zdecyduje nawet o zamknięciu niektórych odcinków z uwagi na ich stan techniczny. 

 

W gronie witanych wcześniej przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej marka Zientka  gości osuchowskiego święta plonów znaleźli się: wiceprezydent Żyrardowa Adam Lemiesz, wójt Gminy Puszcza Mariańska Michał Staniak, przedstawiciel burmistrza Wiskitek – Jarosław Pięcek, wiceburmistrz Mszczonowa Halina Wawruch,  radny Rady Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, ks. prałat Zbigniew Chmielewski, Komendant KPP Żyrardów Edyta Marczewska, komendant KP Mszczonów Krzysztof Puszcz, leśniczy Leśnictwa Osuchów Paweł Budzik,  kierownik Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie Beata Stępniewska, pełniący obowiązki kierownika MODR w Żyrardowie Piotr Chocyk, przedstawicielka Mazowieckiej Izby Rolniczej Aneta Szczepańska, przewodniczący GKRPA Zdzisław Banasiak, wiceprezes Cechu Mariusz Dąbrowski, dyrektor CUS Monika Malczak, dyrektor CUW  Ewa Zielińska, dyrektor SP Piekary Małgorzata Sekulska, dyrektor SP Bobrowce Grażyna Frelik, dyrektor SP Osuchów Urszula Gowin, prezes OSP Bobrowce Dariusz Melon, prezes OSP Piekary Michał Zieliński,  prezes OSP Osuchów Andrzej Szustakiewicz oraz  radni Rady Miejskiej Mszczonowa. 

 

Dyrektor, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz cała społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie bardzo serdecznie dziękują wymienionym poniżej rodzicom za pracę na rzecz Rady Rodziców podczas Dożynek Gminnych. 
Rodzice, którzy czynnie pracowali w dniu dożynek

 • Agnieszka i Jarosław Dębscy
 • Agnieszka i Mirosław Olborscy
 • Katarzyna i Piotr Chyłowie
 • Justyna i  Mieczysław Jankowscy
 • Czesław Rutkowski
 • Joanna Drzewek
 • Jolanta Strojek
 • Krzysztof Słomiński
 • Dorota Karasiewicz
 • Paulina Trojanowska
 • Anna Woźniak
 • Ewa Kiełkiewicz
 • Agnieszka Podolska
 • Monika  i Dariusz Czarneccy 

Podziękowania dla wszystkich Rodziców, którzy  upiekli ciasta do punku gastronomicznego.

SPONSORZY:

 • Sklep Spożywczy Osuchów – Płuzińscy Monika i Robert
 • Zakład Fryzjerski Osuchów – Dorota Wnuk
 • MEBLE T.A Brzeziński – Adam Brzeziński
 • Spółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „IGLAK” – Robert Wójcik, Patryk Wójcik
 • PLANT FACTORY – Aneta i Dariusz Wójcikowie
 • GREEN PARK – Monika i Piotr Wójcikowie
 • Agnieszka i Sławomir Maciszewscy
 • MAZOVIA-GARDEN Sp. z o.o.
 • P.P.H.U. Coldex Marek Krawczyk
 • FHU Krzysztof Kłopotowski
 • Agnieszka i Dariusz Wojtczakowie
 • Ryszard Pawlak
 • Katarzyna i Piotr Chyłowie
 • Strefa Piękna- Anita Wójcik
 • Sklep Ogrodniczo Wielobranżowy „Komarek”  - Aneta Federowicz
 • Mechanika Pojazdowa „AUTOKOMAR” – Bartłomiej Federowicz
 • PABAX- Market Budowlany Mszczonów
 • F.H.U. ROLTEX Laskowski Mirosław
 • Sołectwa: Edwardowo, Suszeniec, Osuchów


                                         Dyrektor Szkoły Urszula Gowin
                                         Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Chyła

 


DB

 • Zdjęcie: Osoby uczestniczące w uroczystym korowodzie
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach
 • Zdjęcia: osoby uczestniczące w dożynkach

wstecz