AKTUALNOŚCI KWIECIEŃ 2022

Spotkanie informacyjne

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie koordynowało organizację spotkania informacyjnego dla rodzin, które przyjęły obywateli Ukrainy. Spotkanie odbyło się w czwartek, 31 marca w sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Wszystkich na nie przybyłych przywitał burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Podziękował on niosącym pomoc za ich ofiarność. Następnie przedstawił ogólną informacje o aktualnej sytuacji obywateli Ukrainy w Gminie Mszczonów (miejsca zakwaterowania, źródła pomocy itp.), a także poinformował o wpłatach darowizn przez firmy, działające na terenie gminy. Kwoty przekazane na specjalnie utworzone subkonto posłużą, oczywiście, na finansowanie pomocy dla poszkodowanych przez działania wojenne, które toczą się u naszego wschodniego sąsiada. 


Następnie głos zabrała przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie Beata Kolińska (doradca klienta, pośrednik pracy). Podczas swojego wystąpiła wyliczyła ona wszystkie formy pomocy świadczonej uchodźcom przez PUP. O opiece medycznej, zakresie świadczeń zdrowotnych oferowanych obywatelom Ukrainy przez placówki medyczne opowiedzieli: Monika Jasek z BIMED-u oraz Andrzej Barbulant - lekarz NZOZ „Przychodnia Medycyny Rodzinnej”.  Formalności związane z nadawaniem numeru PESEL (procedurę składania wniosku, sposób zapisywania, niezbędne dokumentach) omówiły wspólnie - przedstawicielka GCI Dorota Kurzepa i tłumaczka Urzędu Miejskiego Daria Kovalenko. Dyrektor Centrum Usług Społecznych Monika Malczak przybliżyła zebranym kwestie świadczeń pieniężnych dla Polaków, zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Zagadnienia dotyczące edukacji dzieci ukraińskich (zapis dzieci do szkół i przedszkoli, organizacja zajęć i przebieg edukacji) przedstawiła dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. 


Kwestie zatrudnienia na terenie gminy Mszczonów, pozyskiwania informacji o aktualnych ofertach pracy i procedurze rejestracyjnej, prowadzonej w Gminnym Centrum Informacji, a także o sprawach wydawania kart SIM dla uchodźców i sporządzania wniosków na świadczenie „500+” omówiła przedstawicielka GCI Anna Łojszczyk. Informacje w sprawie możliwości znalezienia zatrudnienia przez uchodźców w Suntago przedstawiła natomiast dyrektor personalna Global Park Małgorzata Karwacka. 


Kolejnymi prelegentami podczas spotkania byli: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Czarnecka, dyrektor OSiR-u Michał Szymański oraz kierownik Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Marek Baumel. Reprezentanci trzech instytucji przedstawili ofertę kulturalno-sportową dla ukraińskiej młodzieży, przebywającej obecnie na terenie gminy. 


Jako ostatnia w pierwszej części spotkania głos zabrała dyrektor Gminnego Centrum Informacji Beata Sznajder. Złożyła ona informację na temat zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych, które włączyły się w akcję niesienia pomocy dla uchodźców. Kierująca instytucją omówiła też temat przygotowywanego Punktu „Centrum Pomocy Ukrainie”, a także opisała działalność GCI, w którym udzielane jest teraz wszechstronne wsparcie uchodźcom (działania instytucjonalne, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wypełnianie dokumentów, zbieranie i wydawanie darów dla obywateli Ukrainy, wydawanie kart SIM itp.). 


Druga cześć spotkania polegała na zadawaniu pytań przedstawicielom wszystkich wspomnianych jednostek budżetowych gminy, reprezentantom instytucji oraz firm, a także burmistrzowi Mszczonowa. Inicjatywa zorganizowania spotkania informacyjnego dla rodzin, które przyjęły obywateli Ukrainy, zaowocowała wyjaśnieniem wielu istotnych kwestii. Mieszkańcy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz podzielić się licznymi wątpliwościami co do sytuacji, w której znaleźli się po przyjęciu do swoich domów uchodźców. Osoby, które zaoferowały wsparcie obywatelom Ukrainy usłyszały, że mogą liczyć na wsparcie samorządu i gminnych instytucji. Obecni na spotkaniu nie kryli natomiast swego sceptycyzmu co do obiecywanej pomocy ze strony państwa. 


MM

  • Zdjęcie: Mieszkańcy zgromadzeni podczas spotkania informacyjnego
  • Zdjęcie: kobieta i mężczyzna przemawiający podczas spotkania informacyjnego dla mieszkańców goszczących obywateli z Ukrainy

wstecz