AKTUALNOŚCI KWIECIEŃ 2022

Absolutorium dla Zarządu Cechu

Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie uzyskał absolutorium. Członkowie Cechu jednogłośnie wyrazili zaufanie do działań Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, które odbyło się w sobotę, 9 kwietnia. Obrady miały miejsce w siedzibie Cechu przy ulicy Żyrardowskiej. Jako goście zaproszeni uczestniczyli w nich dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jan Maciejewski i prezes Cechu w Żyrardowie Jan Kaliński. 


Wszystkich przybyłych na Zgromadzenie przywitał prezes Zbigniew Bednarek. Następnie na przewodniczącego obrad wybrano wiceprezesa Wojciecha Łuczyńskiego. Nim doszło do głosowania nad udzieleniem absolutorium przyjęte zostały sprawozdania z działalności Zarządu, finansowe i Komisji Rewizyjnej. Członkom Zgromadzenia przedstawili je kolejno prezes Zbigniew Bednarek, kierownik biura Cechu Katarzyna Skórzyńska oraz przewodniczący KR Piotr Chyła. 


Sprawozdania zostały przez uczestników obrad przyjęte bez zastrzeżeń. Członkowie Cechu podczas Zgromadzenia zagłosowali też za przyznaniem honorowego członkostwa w organizacji państwu Iwonie i Januszowi Michalakom. 


W punkcie przewidzianym na dyskusje goście obrad pogratulowali Zarządowi uzyskania absolutorium. Następnie dyrektor PUP Jan Maciejewski przybliżył zebranym, jak obecnie wyglądają staże zawodowe, które przestały być już tak popularnym i szeroko używanym instrumentem aktywizacji osób krótko- lub długotrwale bezrobotnych, a także sposobem na wejście na rynek pracy dla osób, które zakończyły edukację i szukają pierwszej pracy w zawodzie. Dyrektor zaapelował ponadto do Zarządu Cechu o wytypowanie swego kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy. 


Prezes Jan Kaliński swym wystąpieniem zapoczątkował dyskusję o egzaminach czeladniczych, a także kosztach utrzymania uczniów i niewystarczających refundacjach za ich kształcenie. Zdaniem zgromadzonych zakłady rzemieślnicze w dużej mierze zastąpiły tak popularnie niegdyś szkoły zawodowe, ale, niestety, ich wkład w kształcenie młodzieży nie jest należycie doceniany przez państwo. 
Przypomnijmy, jak wyglądają obecne władze mszczonowskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości: prezes Cechu - Zbigniew Bednarek, wiceprezes - Mariusz Dąbrowski, wiceprezes - Wojciech Łuczyński, sekretarz - Jan Wacławek, skarbnik - Elżbieta Kustosz, członkowie Zarządu - Sławomir Wojtczak i Dariusz Zapadka. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr Chyła, Członkowie KR – Piotr Woźniak i Robert Chodkowski. Przewodniczący Sądu Cechowego – Wojciech Kwiatkowski. Członkowie Sądu Cechowego - Adam Narożny i Krystyna Federowicz. Delegat do Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie – Wojciech Łuczyński. Skład pocztu sztandarowego Cechu - Sławomir Wojtczak, Jan Wacławek i Mateusz Piasek. 


MM

  • Zdjęcie: Mężczyźni i kobiety zgromadzeni podczas zebrania Cechu
  • Zdjęcie: Mężczyźni i kobiety zgromadzeni podczas zebrania Cechu
  • Zdjęcie: Mężczyźni i kobiety zgromadzeni podczas zebrania Cechu

wstecz