AKTUALNOŚCI KWIECIEŃ 2022

Rozbudowa ulicy Północnej

W dniu 05.04.2022r. została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy ulicy Północnej na całym odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wschodniej długości 471,62 m. Wykonawcą robót jest firma " MABAU" Sp. z o.o.z siedzibą w Szymanowie przy ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha. Wartość  kontraktu z wykonawcą to kwota 4.477.458,86 zł brutto. Termin  zakończenia realizacji prac to marzec 2023 roku.  Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 937 077,54 zł.
W ramach inwestycji zostaną wybudowane:

  • miejsca parkingowe po obydwu stronach ulicy,
  • chodniki,
  • chodnik ze ścieżką rowerową,
  • oświetlenie uliczne,
  • wyniesione przejścia dla pieszych,
  • nawierzchnia jezdni,
  • kanalizacja deszczowa,
  • oznakowanie poziome i pionowe.

wstecz