AKTUALNOŚCI KWIECIEŃ 2022

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy 
wszystkim Mieszkańcom Ziemi Mszczonowskiej życzymy, 
by przyniosła ona wiosnę w przyrodzie i w ludzkich sercach. 
Niech te świąteczne dni będą czasem czynienia Dobra, 
odzyskiwania Nadziei, umacniania Wiary i triumfu Miłości. 
Niech serca wszystkich wypełniają spokój, radość i energia, 
które będą nam towarzyszyć także w kolejnych miesiącach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz z Radnymi,
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina Wawruch
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy

  • Grafika z życzeniami Wielkanocnymi

wstecz