AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2022

Nowy Rok rozpoczęty z dofinansowaniem

Styczeń szczęśliwie rozpoczął się dla gminy Mszczonów. Wszystko za sprawą umowy o dofinansowanie, którą na początku miesiąca podpisali burmistrz i skarbnik z reprezentującym Mazowsze marszałkiem Adamem Struzikiem. Ponad 1,5 mln zł na „Rozbudowę budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” przeznaczono w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zadanie, związane ze strażacką remizą, zostało rozpoczęte w 2021 r. a jego całkowita realizacja zakończy się w 2023 r. Otrzymane wsparcie dotyczy zarówno prac, które zostały już wykonane, jak i tych, które trwają bądź są planowane na kolejne miesiące i lata.

Rozbudowa piekarskiej remizy ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej budynku, co poprawi jego wartość użytkową a strażakom zapewni polepszenie warunków socjalnych. Ochotnicy z Piekar w wyniku prowadzonych prac zyskają dodatkowe miejsce do przechowywania sprzętu czy parkowania samochodów ratunkowo-gaśniczych. Ważnym elementem remizy będzie również sala konferencyjna, która posłuży do organizowania strażackich spotkań, szkoleń itp.

Pierwszy etap rozbudowy, który zrealizowano w 2021 r., obejmował rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu do stanu surowego zamkniętego wraz z pokryciem dachowym. W minionych dwunastu miesiącach przeprowadzono roboty rozbiórkowe, przygotowano teren i plac budowy, wykonano fundamenty i ściany fundamentowe, izolację poziomą i pionową stanu zerowego, roboty remontowe, ściany parteru (konstrukcyjne i działowe), strop nad parterem, konstrukcję dachową i pokrycie dachowe z obróbkami, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarskich. Ponadto prace obejmowały wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podposadzkowej oraz wod.-kan.-podposadzkowej.

W ramach drugiego etapu, który będzie zrealizowany w latach 2022-2023, wykonane zostaną docieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie wewnętrzne budynku (m.in. tynki, posadzki, sufity podwieszane), instalacja sanitarna (oprócz podposadzkowej), wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczna i centralnego ogrzewania (z kotłem gazowym). Zagospodarowany zostanie również teren wokół obiektu. Po zakończeniu tego etapu piekarscy strażacy otrzymają do użytkowania całkowicie wykończony budynek.

db, GCI

  • Zdjęcia przedstawiciele władzy samorządowej podczas podpisywania umowy na dofinannsowanie
  • Zdjęcia przedstawiciele władzy samorządowej podczas podpisywania umowy na dofinannsowanie
  • Zdjęcia przedstawiciele władzy samorządowej podczas podpisywania umowy na dofinannsowanie
  • Zdjęcia przedstawiciele władzy samorządowej podczas podpisywania umowy na dofinannsowanie
  • Zdjęcia przedstawiciele władzy samorządowej podczas podpisywania umowy na dofinannsowanie
  • Zdjęcia przedstawiciele władzy samorządowej podczas podpisywania umowy na dofinannsowanie
  • Zdjęcia przedstawiciele władzy samorządowej podczas podpisywania umowy na dofinannsowanie

wstecz