AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2022

Gminne podatki i opłaty w 2022 r.

Początek nowego roku oznacza konieczność określenia wysokości gminnych opłat i podatków do zapłacenia w bieżących dwunastu miesiącach. Dla ułatwienia przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich.
Największe zmiany w wysokości obowiązkowych opłat dla gminy zaszły w obrębie podatku od środków transportowych, który Rada Miejska w Mszczonowie znacząco obniżyła. Zupełnie zniesiona została zaś opłata od posiadania psów, która w ubiegłych latach wynosiła 100 zł.

wstecz