LIPIEC 2024

Przyszłe oblicze Mszczonowa oczami studentów Politechniki

W marcu Mszczonów odwiedzili studenci III roku Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, kształcący się na kierunku Gospodarka przestrzenna. Ich wizyta była efektem współpracy uczelni z gminą, która została zapoczątkowana w czerwcu 2019 roku.

Studenci najpierw spotkali się z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem, który krótko przedstawił założenia planowania przestrzennego w gminie. Kolejnym punktem wizyty był spacer ulicami Mszczonowa, po którym studentów oprowadzali przedstawiciele samorządu. Także i podczas niego nie zabrakło pytań, szczególnie tych dotyczących gospodarki przestrzennej. Poznając miasto, studenci mieli bowiem za zadanie wybranie jego fragmentu, którego propozycję zagospodarowania chcieliby opracować na zaliczenie przedmiotu Projekt urbanistyczny.

Swoje koncepcje stworzyły cztery grupy studentów, którzy pracowali pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Majewskiej (koordynator, profesor Politechniki Warszawskiej), dr inż. arch. Ewy Jareckiej-Bidzińskiej oraz mgr. inż. Macieja Izdebskiego. Łącznie powstało 15 projektów potencjalnego zagospodarowania różnych obszarów Mszczonowa, m.in. ścisłego centrum miasta czy okolic dworca kolejowego. Aż 7 z nich otrzymało ocenę bardzo dobrą i właśnie je prezentujemy w galerii. 

Dagmara Bednarek, GCI 

 

wstecz