CZERWIEC 2024

Miejskie Przedszkole będzie rozbudowane

Łącznie 260 dzieci będzie mogło uczęszczać do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie po modernizacji, której proces został właśnie rozpoczęty. W poniedziałek, 24 czerwca, podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami”. Przetarg na realizację wygrała firma 4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela. Całkowita wartość usługi to 211 560 zł.

W wyniku rozbudowy przedszkole będzie dysponowało 10 salami ze schowkami. Jedno z pomieszczeń zyska przesuwane drzwi, które umożliwią połączenie dwóch pokoi w jedne na potrzeby wspólnych zajęć czy spotkań okolicznościowych. Przedszkolaki będą mogły korzystać z szatni, podzielonej na część dla młodszych i starszych. Oprócz tego, do dyspozycji placówki będą również 4 gabinety terapeutyczne i dwie sale: światła oraz SI. W przedszkolu pojawi się również odnowiony gabinet, z wydzielonymi stanowiskami dyrektora, wicedyrektora i sekretarza.

Rozbudowa usprawni również funkcjonowanie placówki. Po zakończeniu modernizacji dla personelu dostępne będzie duże pomieszczenie gospodarcze, wydzielone archiwum, dedykowane im pomieszczenia socjalne, a także kuchnia z agregatem zasilającym. W placówce dostępne będą także m.in. separator, zmywalnia, 4 magazyny o zróżnicowanym przeznaczeniu, wydawalnia czy gabinet kierownika stołówki. Projektowany układ funkcjonalny obejmuje wszystkie wymagane przez przepisy sanitarne pomieszczenia zapewniające prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie placówki.

db, GCI

wstecz