LISTOPAD 2023

Lider powiatu i trzecia gmina Mazowsza

W piątek, 24 listopada, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2023. Samorządowe zestawienie to efekt współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie. W tym roku Mszczonów został uhonorowany aż dwiema nagrodami: tytułem Lidera Powiatu Żyrardowskiego i III miejscem w swojej kategorii gmin miejsko-wiejskich. Zaszczytne wyróżnienia w imieniu lokalnego samorządu odebrała dyrektor GCI Beata Sznajder.

Jak podkreślają organizatorzy, celem rankingu jest „wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego”. Ocena poszczególnych samorządów opierała się przede wszystkim na danych Głównego Urzędu Statystycznego. Badane wskaźniki dotyczyły czterech sfer – gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (zrównoważonego rozwoju). 

Opracowując ranking analizie poddano m.in. dochody gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, procent osób długotrwale bezrobotnych, odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej czy też udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w ogólnej powierzchni gminy. Ocenie podlegały dane aktualne na dzień 31 grudnia 2022 r.

db, GCI

  • Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w Rankingu Województwa Mazowieckiego 2023
  • Dyplom: Lider powiatu żyrardowskiego  w Rankingu Województwa Mazowieckiego 2023
  • Zdjęcie: otrzymane nagrody pamiątkowe
  • Zdjęcie: Kobieta - Dyrektor Gminnego Centrum Informacji odbierająca nagrody w Rankingu Województwa Mazowieckiego 2023
  • Zdjęcie: Kobieta - Dyrektor Gminnego Centrum Informacji odbierająca nagrody w Rankingu Województwa Mazowieckiego 2023

wstecz