LISTOPAD 2023

Rozbudowana szkoła i nowa strażnica OSP, a oprócz tego…

Z radnym Dariuszem Olesińskim na temat podsumowania kadencji samorządowej 2018-24 rozmawia Mateusz Milczarek.

Pański okręg wyborczy z centrum w Piekarach obejmuje łącznie 13 miejscowości (Adamowice, Budy Zasłona, Gąba, Gurba, Huta Piekarska, Lindów, Michalin, Piekarowo, Podlindowo, Powązki, Szeligi Zdzieszyn i wspomniane już Piekary). Dobiega końca bardzo długa kadencja samorządowa (2018-2024), jak ocenia Pan ten okres na swoim terenie? 

Udało się nam rozwiązać najbardziej palące problemy. Została rozbudowana Szkoła Podstawowa w Piekarach. Pojawił się przy niej imponujący obiekt sportowy. To pozwoli naszym dzieciom rozwijać swoje sportowe zainteresowania i umożliwi prowadzenia zajęć wf-u w godziwych warunkach. Bardzo mocno zabiegałem o tę inwestycję. 

Poza tym powstała strażnica OSP w Piekarach. Czekaliśmy na nią równie długo, jak na szkolną salę gimnastyczną. Miała również miejsce budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Budy Zasłona, Gąba, Lindów i Podlindowo. Jednocześnie do Stacji Uzdatniania Wody w Lindowie zakupiono nowy agregat prądotwórczy. 

Poza tym z funduszy samorządowych udało się też wyremontować kilkanaście ulic. Kwestia potrzeb w zakresie drogownictwa jest bardzo długa i wciąż jeszcze wiele mamy tu do zrobienia, ale nawierzchnie naszych dróg były poprawiane systematycznie każdego roku tej kadencji. Najbardziej pożądanym jest, oczywiście, zmodernizowanie drogi powiatowej nr 4725W (Mszczonów – Piekary-Wygnanka – Cychry). Z budżetu gminy na realizację tego zadania w formie pomocy finansowej na rzecz powiatu żyrardowskiego przekazanych zostało kilkaset tysięcy złotych. 

Jakie konkretnie odcinki dróg były poprawiane w danych latach tej kadencji? 

W roku 2019 miała miejsce przebudowa nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulic Dębowej i Leśnej w Powązkach. W roku 2020 remonty dróg gminnych metodą dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia wykonano na: ulicy Leśnej w Adamowicach (na długości 500 mb), ulicy Akacjowej w Piekarach (na długości 1380 mb), ulicy Brzozowej w Gąbie (na długości 600 mb), ulicy Leśnej w Gąbie i Budach Zasłona (na długości 960 mb) i ulicy Sosnowej w Gąbie (na długości 250 mb). W roku 2021 przeprowadzono remont metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Słonecznej w Adamowicach, Gurbie i w Gąbie. 

Przy pomocy funduszy sołeckich poprawiane też były ulice Świerkowa w Adamowicach i Główna w Zdzieszynie. W roku 2022 także metodą powierzchniowego utrwalania zajęliśmy się ulicą Parkową w Piekarach i ulicą Główną w Gąbie. Z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego naprawiane ponadto były ulice: Główna w Zdzieszynie, Spokojna w Adamowicach oraz Brzozowa w Michalinie i Budach Zasłona.

Dbałość o należyte skomunikowanie zawsze była szalenie ważna. Teraz oprócz dróg trzeba też pamiętać o komunikacji elektronicznej. Co z dostępem do szerokopasmowego Internetu? 

Ta sprawa wciąż jest poruszana podczas obrad samorządu. Jako radni nie zapomnieliśmy o tej palącej kwestii nawet przez moment. Mocno zaangażowane w rozwiązanie problemu jest Gminne Centrum Informacji. 

Dziś już wiemy, że niebawem powinna zacząć się na naszym terenie poważna inwestycja firmy Orange. Na terenie mojego okręgu planowane są 404 przyłącza. W poszczególnych miejscowościach wygląda to następująco: Adamowice (52 punkty podłączenia), Budy Zasłona (16 punktów podłączenia), Gąba (70), Gurba (27), Huta Piekarska (8), Lindów (59), Michalin (18), Piekarowo (23), Piekary (44), Podlindowo (16), Powązki (40), Szeligi (19) i Zdzieszyn (12). Tyle domów podłączonych zostanie do sieci!

Wspominaliśmy o dużej inwestycji oświatowej w postaci rozbudowy szkoły i pobudowania przy niej sali gimnastycznej. Jednak równie ważne jest wyposażenie placówki edukacyjnej i pozyskiwanie dla niej środków na różnego rodzaju programy. Co udało się osiągnąć w tej mierze? 

Samorząd na bieżąco odpowiada na potrzeby naszej Szkoły Podstawowej w Piekarach. W sumie na wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy wykładane są co roku niebagatelne kwoty. Bardzo aktywne w pozyskiwaniu środków jest również Centrum Usług Wspólnych. 

W ostatnich latach udało się uzyskać fundusze zewnętrzne na zrealizowanie kilku ciekawych projektów. Dwa z nich obejmowały wszystkie gminne placówki. Program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zaowocował kwotą ok. 70 tys. zł, które przeznaczone zostały na zakup laptopów i tabletów dla uczniów. Program „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, dzięki któremu pozyskano ponad 80 tys. zł, również pozwolił na nabycie dodatkowych laptopów.
Z programu „Szkoła dostępna dla każdego” zakupiono nowy autobus szkolny, przystosowany do przewożenia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością ruchową.

Natomiast projekt „Zabawa uczy i doskonali” (ok. 750 tys. zł) miał na celu „wyrównywanie szans edukacyjnych 250 dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Mszczonów poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, podwyższenie jakości kształcenia i kwalifikacji nauczycieli”.

Skoro omówiliśmy już, co udało się osiągnąć w tej kadencji samorządowej, to pomówmy jeszcze o planach na przyszłość. Jakie są najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w okręgu?

Pomysłów nie brakuje. Głównie koncentrują się one wokół poprawy infrastruktury drogowej. Powierzchniowe utwardzanie powinno się z czasem przekształcać na nakładki asfaltowe. Nie zapominam również o oświetleniu naszych ulic. Szczególnie leży mi na sercu ulica Michalińska. W wielu punktach mieszkańcy zgłaszają też potrzeby montowania dodatkowych lamp. Samorząd będzie finansował nie tylko oświetlenia całych ciągów komunikacyjnych, ale też pojedyncze lampy - zasilane solarnie. Szczególnie na skrzyżowaniach dróg lub w innych punktach krytycznych. Ponadto, w takich miejscach jak ulica Długa w Lindowie należy pokusić się o stworzenie chodnika, a może nawet ścieżki rowerowej. Wspominaliśmy w naszej rozmowie kilkakrotnie o potrzebach szkoły, więc mój wywód zakończę tym, co jeszcze zmieniłbym wokół miejscowej placówki oświatowej. Parking, plac zabaw dla dzieci z zewnętrzną siłownią, a także poprawa estetyki terenu wokół szkoły. Naprawdę jest jeszcze sporo do zrobienia. W obecnej kadencji udało się poczynić poważne zmiany, ale ufam, że koleje pięć lat będzie dla nas równie owocne.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo. 

 

wstecz