LISTOPAD 2023

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Mszczonowie 

105. rocznicę odzyskania niepodległości mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej uczcili uczestnicząc w gminnych obchodach Święta Narodowego. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką wszystkich uczestników patriotycznej demonstracji przed Domem Strażaka. Tam tuż przed godziną 9 do strażaków, rekonstruktorów i harcerzy dołączyły poczty sztandarowe: sześciu jednostek OSP (z Mszczonowa, Wręczy, Zbiroży, Osuchowa, Grabców Towarzystwo i Piekar), Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, mszczonowskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza, Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów, Szkoły Podstawowej z Osuchowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego, Hufca ZHP Mszczonów, KS „Mszczonowianka” i PSL-u. 

Następnie spod Domu Strażaka komendant gminny OSP druh Tomasz Nowakowski poprowadził cały pochód na Plac Piłsudskiego, gdzie czekali już przedstawiciele miejskich władz samorządowych na czele z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim. Druh komendant złożył burmistrzowi meldunek o gotowości do oficjalnego rozpoczęcia uroczystych obchodów Święta Narodowego. 

Pierwszym ich punktem było odegranie Hymnu Państwowego oraz podniesienie Flagi Państwowej. Jak co roku, tę zaszczytną funkcję powierzono druhowi Arkadiuszowi Bieńkowskiemu z OSP Mszczonów, któremu towarzyszyły przedstawicielki Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego Małgorzata Dymecka i Hufca ZHP Mszczonów druhna Gabriela Sosnowska. Wartę honorową przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego zaciągnęli rekonstruktorzy Cezary Dębski i Jakub Dymecki. 

Później patriotyczna demonstracja udała się do kościoła farnego, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny. Koncelebrowali ją dziekan Dekanatu Mszczonów ks. kan. dr Adam Kostrzewa (proboszcz Parafii pw. świętego Jana Chrzciciela), proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio ks. kanonik Sławomir Tulin, ks. prałat Tadeusz Przybylski oraz ks. prałat Jerzy Witkowski. 
W wygłoszonej homilii ks. dziekan Adam Kostrzewa tłumaczył, jak ważna jest wolność w życiu każdego człowieka oraz przestrzegał, aby nie dać się zwieść, gdy w zamian za nią proponowana jest nam samowola. Apelował, aby chronić wolność i tłumaczył, jak trudno się ją odzyskuje, gdy dopuści się do jej utraty. Mówił również, że 11 listopada przychodzimy do świątyni, żeby dziękować przodkom, którzy wytrwali w wolności serca i nie ulegli wrogom Ojczyzny podczas zaborów, niemieckiej okupacji, a także w czasach komunizmu, a następnie przekazali wolnościowe ideały kolejnym pokoleniom. 

Czytania w trakcie Eucharystii powierzono: wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi Suskiemu oraz przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbarze Gryglewskiej, która odczytała również modlitwę wiernych. W oprawie muzycznej Mszy obok organisty Zygmunta Łęczyckiego uczestniczyła Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, pod batutą kapelmistrza Szczepana Bieszczada. 

Porządek opuszczania świątyni farnej po zakończonej Mszy określił wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski. On też pokierował dalszą częścią obchodów, które kontynuowane były po powrocie uczestników święta na Plac Piłsudskiego. Przejście z fary pod ratusz odbyło się formule oficjalnego przemarszu. Pochód ponownie poprowadziła Orkiestra Dęta wraz z komendantem gminnym OSP druhem Tomaszem Nowakowskim. 

Na Placu Piłsudskiego wszystkich oficjalnie powitał przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. Szczególnie gorąco podziękował on za pojawienie się na gminnych uroczystościach ks. dziekanowi Adamowi Kostrzewie. Następnie głos zabrał burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Podczas jego przemówienia największy nacisk położony został na potrzebę wspólnego, zgodnego działania na rzecz rozwoju zarówno całej Polski, jak też naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Ziemia Mszczonowska. Burmistrz przypomniał też, że mamy powody do dumy z osiągnięć gminy, gdyż została ona w ostatnim rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” sklasyfikowana na pierwszym miejscu w gronie najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich i miejsko-wiejskich na Mazowszu. Na zakończenie wystąpienia burmistrz złożył wszystkim Mieszkańcom życzenia radosnego i patriotycznego świętowania. 

W chwilę później w imieniu Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego pani Barbara Gryglewska zapowiedziała wręczenie Nagród Ziemowita, które Zarząd Stowarzyszenia od przeszło dekady przyznaje osobom i instytucjom zasłużonym dla kultywowania historii Ziemi Mszczonowskiej oraz wspierającym działalność MSH. Należy podkreślić, że po raz pierwszy przyznane zostały nagrody Złote. Odebrali je: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zdzisław Banasiak. Przekazania nagród dokonali: prezes MSH Marek Wardak, sekretarz Jarosław Dębski oraz członkowie Stowarzyszenia Barbara Gryglewska i Tadeusz Iwan. 

Ostatnim punktem części oficjalnej obchodów był koncert Orkiestry Dętej OSP, która pod przewodnictwem kapelmistrza Szczepana Bieszczada zaprezentowała się Mieszkańcom z podniosłym, narodowym repertuarem. 

Popołudniowa część Święta Narodowego w Mszczonowie odbyła się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Tam wszystkich przybyłych przywitali: kierownik MOK-u Marek Baumel wraz z panią Justyną Napierałą. W ramach programu artystycznego, przygotowanego z okazji Święta Narodowego, jako pierwszy odbył się koncert niezwykłego artysty - muzyka, kompozytora i producenta z kręgu piosenki literackiej, folkowej oraz poetyckiej - Sławomira Zygmunta. Zaraz po nim na scenie MOK-u w widowisku słowno-muzyczno-tanecznym „Ludzie są jak kwiaty” zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piekarach. W gronie występujących uczniów największe wrażenie wywarła wyjątkowo utalentowana Maja Borowiec, która zachwyciła publiczność swym wokalem. 

Widowisko przygotowane zostało przez nauczycielki Monikę Solarską-Głębocką, Jolantę Zdulską, Ewelinę Malczewską-Lerka i Natalię Głowa-Szkup. Za kwiecistą scenografię odpowiedzialne były panie Natalia Czarnecka, Wioletta Paziaczko i Monika Dudek. Wszystkim zaangażowanym w stworzenie spektaklu osobiście podziękowała ze sceny dyrektor szkoły Małgorzata Sekulska. 

Wieczór patriotyczny w Ośrodku Kultury zwieńczyło patriotyczne śpiewanie z przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim i radnym Markiem Baumelem, którym towarzyszyli Agata Baumel i Michał Baumel. „Legiony to…”, bo taki tytuł nosiło to wyjątkowe karaoke, zakończone zostało lokalnym akcentem, a mianowicie piosenką „Nasz Mszczonów, to gród jest stary…”, którą wykonuje się na melodię znanego i popularnego utworu „Jak długo na Wawelu”. 

MM

 • Zdjęcie: Obchody 11
 • Zdjęcie: Obchody 11
 • Zdjęcie: Obchody 11
 • Zdjęcie: Obchody 11
 • Zdjęcie: Obchody 11
 • Zdjęcie: Obchody 11
 • Zdjęcie: Obchody 11
 • Zdjęcie: Obchody 11 listopada
 • Zdjęcie: Obchody 11 listopada
 • Zdjęcie: Obchody 11 listopada
 • Zdjęcie: Obchody 11 listopada
 • Zdjęcie: Obchody 11 listopada
 • Zdjęcie: Obchody 11 listopada
 • Zdjęcie: Obchody 11 listopada

wstecz