MARZEC 2023

  • Podziękowanie

Podziękowanie

Burmistrz Mszczonowa, Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pragnie serdecznie podziękować sponsorom:

- CAT MOSOLF POLSKA Sp. z o.o.

- WOLNEMU OBSZAROWI CELNEMU – DUTY FREE ZONE

- GEOTERMII MAZOWIECKIEJ

- JANINIE KOPERSKIEJ  

- JERONIMO MARTINS POLSKA

- FIRMIE „LIS MEBLE” – BOGUSŁAW LIS

- MONDI

za pomoc w dofinansowaniu imprezy „FERIADA 2023” zorganizowanej dla wszystkich dzieci z terenu gminy Mszczonów oraz za nieustającą współpracę, wielkie Serca i wrażliwość.

Dzięki Państwa ofiarności, inicjatywa dobroczynności może być kontynuowana w tradycyjny już dla nas sposób. Szlachetność i bezinteresowność jest dowodem na istnienie Ludzi Dobrej Woli, na pomoc których zawsze można liczyć.

Dobro Powraca!

Monika Malczak

Dyrektor Centrum Usług Społecznych

w Mszczonowie

wraz z pracownikami Centrum

wstecz