AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Studenci powrócili na zajęcia

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/23 Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się 16 września w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, zostało połączone z dwoma innymi, znaczącymi wydarzeniami. Pierwszym z nich było wręczenie dyrektor MOK-u Grażynie Pływaczewskiej odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a drugim przekazanie nagrody Burmistrza Mszczonowa za osiągnięcia naukowe Natalii Woszczyk - mszczonowiance, która ukończyła University of Oxford MSt in History i Uniwersytet Warszawski, a obecnie doktoryzuje się na Uniwersytecie we Florencji.

Wszystkich przybyłych na wieczór rozpoczęcia już dwunastego roku akademickiego MUTW przywitała dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska. Jej wystąpienie poprzedziło odegranie hymnu „Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał rektor uczelni prof. dr hab. Witold Rakowski, który dla zebranych wygłosił wykład, dotyczący problemów demograficznych współczesnej Polski.

Po wykładzie prowadząca drugą część uroczystości Justyna Napierała zapowiedziała wręczenie dyrektor Grażynie Pływaczewskiej odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą nadał jej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Aktu dekoracji dokonał burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Włodarz Mszczonowa gratulując Odznaczonej wyszczególnił jej dokonania. 
Dyrektor Pływaczewska Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury zarządza już osiemnasty rok. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w miejscowym Przedszkolu, później pracowała w szkołach podstawowych, gdzie jako nauczycielka i wychowawczyni młodych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej zaszczepiała w nich miłość do teatru, sztuki i plastyki. Prowadziła też zajęcia teatralne Grupy Skorpion.

Współpracę z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury rozpoczęła w roku 2001, a już trzy lata później została jego dyrektorem. Była inicjatorką warsztatów teatralnych „Melpomena na wakacjach”, podczas których młodzież współpracowała ze znanymi aktorami – między innymi z Piotrem Machalicą i Henrykiem Machalicą (pierwsza edycja „Melpomeny…” odbyła się w 2003 roku w Zbiroży). Zainicjowała powstanie Unii Poetyckiej, której honorowym patronem był Wojciech Siemion. Zrzeszenie, pomimo śmierci patrona, nie zaprzestało działalności. W Mszczonowie każdego roku wspólnie z MOK organizuje przeglądy poetyckie.

Pani dyrektor była także koordynatorem organizacji pobytu w naszym mieście uczestników Światowych Dni Młodzieży. Cały czas nadzoruje funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa w oparciu o zasoby Ośrodka Kultury. Położyła znaczące zasługi dla utrzymania kulturalnej współpracy z zaprzyjaźnionym z Mszczonowem bawarskim miastem Erding. Obecnie działa w zespole koordynującym tegoroczne obchody 645-lecia nadania Mszczonowowi praw miejskich. 


W imieniu wszystkich pracowników MOK-u gratulacje Odznaczonej złożył kierownik Marek Baumel. Kwiaty i słowa uznania pani dyrektor przyjęła od burmistrza, dyrektor CUW-u Ewy Zielińskiej oraz współpracowników, krewnych i przyjaciół. 

Kolejnym punktem niezwykłego wieczoru w MOK-u było wręczenie nagrody Burmistrza Mszczonowa za wybitne osiągnięcia naukowe Natalii Woszczyk. Młoda mszczonowianka – jak pisaliśmy na wstępnie - ukończyła University of Oxford MSt in History i Uniwersytet Warszawski, a obecnie doktoryzuje się na Uniwersytecie we Florencji. Pracowała w kancelarii prawnej, ponadto jest stypendystką Erasmusa i zdobyła Diamentowy Grant. Nagroda przyznana przez Burmistrza Mszczonowa wyniosła 5 tys. zł. Na uroczystości wręczenia Wyróżnioną reprezentowali rodzice, Anna i Krzysztof Woszczykowie. 


W liście gratulacyjnym, który odebrali państwo Woszczyk burmistrz napisał: 
„W dzisiejszych czasach, gdy ludzie nastawieni są na konsumpcjonizm i szybkie efekty swoich działań zgłębianie wiedzy oraz gruntowne wykształcenie stają się wręcz bezcenne. Procesy te wymagają przecież czasu, zaangażowania i ogromnej samodyscypliny. Zdobywanie kolejnych szczebli kariery naukowej jest zresztą od lat zarezerwowane wyłącznie dla osób wybitnych, nie tylko intelektualnie. Dziś bowiem, nawet bardziej niż kiedyś, wymaga ono także niezłomnego charakteru.

 
Rok 2022 jest dla Mszczonowa niezwykle ważnym, ponieważ to właśnie w nim świętujemy 645 – lecie nadania praw miejskich dla centralnego punktu naszej Gminy. Można więc powiedzieć, że te dwanaście miesięcy jest dla naszej społeczności czasem niezwykłym. Tym bardziej cieszy mnie to, że właśnie w tym roku mogę wręczyć Nagrodę Burmistrza Mszczonowa osobie tak wyjątkowej. Pani osiągnięcia są nie tylko wspaniałą wizytówką całej naszej „małej Ojczyzny”. Swoim charakterem i dążeniem do celu propaguje Pani najcenniejsze wartości, które od początku towarzyszyły mieszkańcom tego terenu. Wytrwałość, dążenie do celu, nieustanny rozwój. Jako mieszkanka Mszczonowa jest Pani ich doskonałym przykładem i motywacją dla innych. 

W imieniu całej społeczności gminy serdecznie gratuluję Pani osiągniętych sukcesów naukowych i życzę, by ciężka praca i zaangażowanie przyniosły jeszcze wiele kolejnych. Niech spełniają się Pani marzenia, nie tylko te zawodowe czy sportowe, ale również prywatne i wszystkie one prowadzą Panią prostą drogą do szczęścia.”


Uroczystości w MOK-u zakończone zostały koncertem Ryszarda Wagnera. Zaraz po nim wszyscy zostali zaproszeni do sali klubowej, gdzie miał miejsce słodki poczęstunek, a następnie wieczorek taneczny, którego oprawę muzyczną zapewnił zespół „Czas na Nas”. 


MM

 

 

 

 

  • Zdjęcie: uczestnicy inauguracji nowego roku akademickiego
  • Zdjęcie: uczestnicy inauguracji nowego roku akademickiego
  • Zdjęcie: uczestnicy inauguracji nowego roku akademickiego
  • Zdjęcie: uczestnicy inauguracji nowego roku akademickiego
  • Zdjęcie: uczestnicy inauguracji nowego roku akademickiego
  • Zdjęcie: uczestnicy inauguracji nowego roku akademickiego
  • Zdjęcie: uczestnicy inauguracji nowego roku akademickiego

wstecz