AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Uroczystości 60-lecia OSP Zbiroża

Uroczystości z okazji 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży, które odbyły się 17 września, zostały zorganizowane z niezwykłym rozmachem. W ich trakcie otwarto nowo pobudowaną strażnicę, a także nadano jednostce sztandar. Głównym punktem obchodów była Msza Święta, którą koncelebrowali proboszcz Parafii Lutkówka ks. prałat Zbigniew Chmielewski oraz kapelan OSP ks. kan. Sławomir Tulin. Obaj kapłani dokonali też poświęcenia sztandaru i strażnicy. Symboliczną wstęgę zawieszoną u wejścia do nowoczesnego obiektu, na który tak długo oczekiwali strażacy ze Zbiroży, przecięli: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przedstawiciel Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jacek Gromek, komendant powiatowy KP PSP Żyrardów st. bryg. Mariusz Tymoszewicz, sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP druhna Mieczysława Korzonkowska, prezes OSP Zbiroża Bartłomiej Jagiełło oraz inspektor UM w Mszczonowie Katarzyna Tomaszewska, która nadzorowała prace związane z rozbudową i modernizacją remizy.

Kolejnym doniosłym punktem obchodów było udekorowanie brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nowo nadanego sztandaru. Tego aktu dokonał przedstawiciel Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jacek Gromek. OSP w Zbiroży otrzymało też w dniu swego święta medal pamiątkowy „Pro Masovia”, który prezesowi Bartłomiejowi Jagiełło wręczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Grzegorz Dobrowolski. Szacowny gość przekazał również listy gratulacyjne od Marszałka Sejmiku Woj. wyróżniającym się strażakom ze Zbiroży - w tym najstarszemu czynnemu członkowi jednostki Markowi Wacławskiemu. Druh senior otrzymał ponadto podczas uroczystości: srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a także odznakę „Wysługa Lat” za 45-letnią ochotniczą służbę.

Uroczystości 60-lecia rozpoczęły się przemarszem ulicą Okrężną strażackich pocztów sztandarowych jednostek zaprzyjaźnionych z OSP Zbiroża (OSP z: Bobrowiec, Mszczonowa, Grabców Towarzystwo, Osuchowa, Wręczy, Skuł, Radziejowic, Konia, Skierniewic, Woli Pękoszewskiej, Korytowa, Baranowa Nowych Kozłowic, Nowej Wsi oraz Żelechowa) pocztu proporcowego MDP Zbiroża, pocztów sztandarowych Kół Łowieckich „Jenot” z Grójca oraz „Lis” z Mszczonowa, pocztu sztandarowego SP w Lutkówce, pododdziału strażaków ochotników i Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, która pod przewodnictwem kapelmistrza Szczepana Bieszczada zapewniła oprawę muzyczną święta. 

Całe zgrupowanie na plac apelowy przed strażnicą OSP wprowadził druh Robert Borowski, któremu powierzono obowiązki dowódcy uroczystości. Następie złożył on meldunek o gotowości do rozpoczęcia święta druhowi Jackowi Gromkowi (przedstawicielowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP). Po podniesieniu Flagi Państwowej na maszt (przez poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu dh Damian Siwiec, flagowy dh Piotr Bogumił i asystujący dh Patryk Skoneczny) spiker obchodów - druhna Anna Sadowska zaprosiła na scenę prezesa Bartłomieja Jagiełło, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. W tym gronie oprócz wcześniej wspomnianych znaleźli się także radny Rady Miejskiej Andrzej Osiński, członek Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof Sobczyk, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Mszczonowie dh Bartłomiej Legięcki, komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Mszczonowie dh Tomasz Nowakowski, przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce Grzegorz Olczak, dyrektor OSiR w Mszczonowie Michał Szymański, przedstawiciele Kół Łowieckich „Jenot” (Krzysztof Czarnecki) i „Lis” (prezes Sławomir Wisławski), reprezentantki Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Nosów Poniatek oraz pokaźne grono przyjaciół i sponsorów OSP, którym w dalszej części obchodów prezes Bartłomiej Jagiełło wręczył pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za dotychczasową współpracę.

Znaczącym punktem święta była również dekoracja zasłużonych druhen i druhów. Odznakę „Wysługa Lat” za 20-letnią służbę otrzymali druhowie Łukasz Strojek i Grzegorz Wacławski. „Srebrną Odznakę MDP” wręczono druhowi Kamilowi Cyrkanowiczowi. „Brązową Odznakę MDP” przyznano druhom i druhnom: Amelii Adamczyk, Kubie Badowskiemu, Annie Bucior, Maksymilianowi Arakowi, Annie Soszalskiej, Mateuszowi Soszalskiemu, Dominikowi Soszalskiemu, Marcelowi Sobieckiemu, Mai Ciesielskiej i Jakubowi Banasiewiczowi. 
Na zakończenie uroczystości druhna spiker odczytała list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka. Głos zabrali też zaproszeni goście: przedstawiciel Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jacek Gromek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Grzegorz Dobrowolski, komendant powiatowy KP PSP Żyrardów st. bryg. Mariusz Tymoszewicz, członek Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof Sobczyk, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, przedstawiciele firmy Budokrusz Zbigniew Charzyński i Marek Lach, a także reprezentantki Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Nosach Poniatkach.

Po zakończeniu części oficjalnej święta otwarty został strażacki piknik na błoniach za nowo pobudowaną strażnicą. Między innymi spotkali się na nim dwaj seniorzy OSP w Zbiroży, którzy budowali pierwszą, nieistniejącą już remizę strażacką w tej miejscowości – Jan Bieńko (lat 95) i Kazimierz Szatkowski (lat 86). Spotkanie to udało się nam uwiecznić na pamiątkowej fotografii. Jedną z atrakcji pikniku był pokaz części imponującej kolekcji kartonowych modeli pojazdów strażackich, wykonanych przez druha Piotra Zegarskiego z OSP w Grodzisku Mazowieckim.

Podczas strażackiego festynu nie zabrakło również występów artystycznych. Na scenie przy remizie zaprezentowali się: młoda wokalistka Patrycja Kulicka z Mszczonowa, zespół E-MAIL i Klaudia Zielińska, a także DJ Wruna.

MM

 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy
 • Zdjęcie: osoby uczestniczące w otwarciu wyremontowanej strażnicy

wstecz