AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 września 2022 r. do dnia 8 października 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów (pokój 22), oraz w formie elektronicznej, pod adresem:   https://www.bip.mszczonow.pl/604,gminny-program-rewitalizacji 
  • spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mszczonów. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2022 roku o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 20 września 2022 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/r/xmdxzTh4Zh. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego przez elektroniczny formularz ankiety:  https://forms.office.com/r/b0wRegVCk8

Załączniki:

wstecz