AKTUALNOŚCI SIERPIEŃ 2022

Mazowsze dla młodzieży - nabór uzupełniający

Wnioski w ramach naboru uzupełniającego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” należy składać w terminie od 29 lipca do 12 sierpnia 2022 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli Wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 12 sierpnia 2022 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Nabór dotyczy Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy.


Szczegółowe informacje: https://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/informacje/598-mazowsze-dla-mlodziezy-nabor-uzupelniajacy

wstecz