MARZEC 2023

  • Plakat podatki

Podziel się podatkiem!

Mówi się, że płacenie podatków jest jedną z niewielu pewnych rzeczy w życiu. Skoro ich odprowadzanie jest obowiązkiem warto zadbać, by z naszych rozliczeń skarbowych wyniknęło coś pożytecznego i dobrego. Jak? O tym dowiecie się z dalszych części artykułu.

1,5% podatku dla organizacji pozarządowych

Już od kilku lat w ramach rozliczeń z fiskusem Polakom przysługuje przywilej, z którego nadal nie wszyscy decydują się skorzystać. Część podatku, który musimy zapłacić od naszych dochodów, możemy przekazać na wybrany cel dobroczynny. W ten sposób pieniądze zbierać mogą organizacje pozarządowe, które mają statut OPP, czyli organizacji pożytku publicznego. Jego uzyskanie wymaga spełnienia konkretnych wymagań, a cały proces ma podkreślić wiarygodność danego stowarzyszenia czy fundacji.

Rozliczając PIT za 2022 r. możemy przekazać na wybrany cel już nie 1%, a 1,5% naszego podatku! Wielu osobom wydaje się, że taka, czasem niewielka kwota, nie ma znaczenia. Nic bardziej mylnego! Pieniądze pozyskane w ten sposób mogą stanowić dla danej organizacji naprawdę cenne wsparcie. Wystarczy, że swoje 1,5% podatku przekaże jej grupa członków czy sympatyków.

W minionym roku największą kwotę z tego tytułu uzyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie, której budżet zasiliło 5 421,39 zł. Pieniądze te pomogą w zakupie sprzętu wykorzystywanego do ratowania zdrowia, życia i dobytku mieszkańców gminy. Dokładnie 5 000 zł wpłat z podatku otrzymało Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Środki te wykorzystano w organizowaniu terapii dla podopiecznych organizacji. Wpłaty z podatku są jednym z głównych dochodów Stowarzyszenia, a dzięki nim udało się wywołać wiele uśmiechów.

Przekazanie 1,5% podatku nie jest trudne i nic nie kosztuje! Wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać nazwę wybranej organizacji, podać jej KRS i cel szczegółowy. Szacuje się, że w ten sposób lokalne zrzeszenia społeczników w gminie Mszczonów mogłoby zasilić kilkadziesiąt tysięcy złotych, które na pewno przyniosłyby wiele dobrego naszej „małej Ojczyźnie”. Jeżeli nie zdecydujemy się na wskazanie organizacji pożytku publicznego, pieniądze te trafią do budżetu państwa…

Organizacje z terenu gminy Mszczonów, które można wesprzeć swoim podatkiem:

-        Hufiec ZHP Mszczonów;

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowcach;

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Grabcach Towarzystwie;

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie;

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Osuchowie;

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Piekarach;

-        Ochotnicza Straż Pożarna w Zbiroży;

-        Ochotnicza Straż Pożarna we Wręczy;

-        Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Fresh”;

-        Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”.

Emeryci i renciści też mogą przekazać 1,5%

Wielu emerytów i rencistów nie wie, że również oni mogą przekazać swoje 1,5% podatku na wybrany cel. Nawet wówczas, gdy ZUS bądź KRUS przygotowują im rozliczenie na formularzu PIT-40A. Emeryt lub rencista, który chciałby podarować swój podatek wybranej organizacji, musi złożyć w Urzędzie Skarbowym prosty formularz PIT-OP. Ma on charakter krótkiego oświadczenia, w którym wystarczy podać swoje dane i numer KRS podmiotu, któremu mają być przekazane pieniądze. Można również wskazać konkretny cel, np. określoną jednostkę OSP czy imię i nazwisko chorego dziecka, które wspiera dana fundacja. Wypełniając obowiązek podatkowy wobec państwa można jednocześnie zrobić dobry uczynek i pomóc organizacji czy osobie. W działalności charytatywnej czy społecznej każda „złotówka” jest przecież bezcenna!

Wspieraj inwestycje lokalne

Procent podatku przekazany na działalność organizacji pozarządowej to nie jedyna korzyść, jaka może wyniknąć z rozliczeń skarbowych. PIT nie musi być składany zgodnie z zadeklarowanym adresem zameldowania. Wpisując w formularz adres zamieszkania na terenie gminy Mszczonów i rozliczając się z Urzędem Skarbowym z Żyrardowie sprawiasz, że część podatku trafia do kasy gminy. Dochody uzyskiwane w ten sposób stanowią naprawdę duży składnik lokalnego budżetu. Rozliczając podatek zgodnie z miejscowością zamieszkania wspierasz gminne inwestycje, np. modernizacje dróg. Właśnie te pieniądze są także przeznaczane na edukację czy sport. Warto więc dopilnować, by podatki służyły rozwojowi najbliższej okolicy i jej mieszkańcom. Wspieraj inwestycje gminne, te lokalne, a nie inne!

Dagmara Bednarek, GCI

  • Plakat podatki
  • Plakat podatki
  • Plakat podatki
  • Plakat podatki
  • Plakat podatki
  • Plakat podatki
  • Plakat podatki

wstecz