REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 - 2020

Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia.

Wartość dofinansowania: 1.195.874,14 zł

Całkowita wartość projektu: 4.051.511,00 zł

Okres realizacji: 2016-2018

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace termomodernizacyjne w 3 gminnych budynkach: w Szkole Podstawowej w Piekarach , Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie oraz w budynku gminnym z siedzibą Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie . Inwestycja rozpoczęta w 2016r. ma na celu m.in. wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem ogrzewania, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. Wydatki dotyczyły płatności za wykonane prace budowlane oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi pracami.

wstecz